Brandweer Zone Antwerpen

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/brandweer

Tilborghs Kevin

kevin.tilborghs@bza.be

 Alain De Bondt  

alain.debondt@bza.be 

Goosen Andy

goosenandy@gmail.com 

Alessio Savelkoel

alessio.savelkoel@bza.be

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu


BC/HOC 11 juni 2024

Goedkeuring verslag 16 april 2024

Opvolgpunten vorige vergadering

Terugroep bij interventies Korpsleiding

Personeelskader BZA Korpsleiding

ADM-beleid Korpsleiding

Maandverslagen maart en april GPD

Indienststellingsverslag Lescontainer PLI GPD

Bedrijfsrondgang Post Noord (Adm + OPS) GPD

Verslag Welzijnsoverleg

igs PB en PW

Boetes

Shorten

Deconnectie PL (OPS/OMK)

Infobrochure dispatching (samen te nemen met vorig punt) ACV

Dispatching toekomstvisie ACV

Ortec

Extra wasmachine voor Post Noord


Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene timing van onze komende selecties:

Selectie opleiding specialisatie ORT

 • lichamelijke proeven: 7 en 12 februari 2024
 • interview: 19 (en 20 februari 2024, reserve)

Selectie bevordering luitenant

 • afsluitdatum: 18 februari 2024
 • assessment: periode van 4 maart 2024 tot en met 20 maart 2024
 • interview: 25 maart 2024 (en 28 maart 2024, reservedatum NM)

Selectie consulent data-analist

 • afsluitdatum: 25 februari 2024
 • selectieproef: 7 maart 2024

Selectie bevordering sergeant

 • afsluitdatum: 29 februari 2024
 • schriftelijke proef: 6 maart 2024
 • lichamelijke proeven: 14 maart 2024 (en 12 maart 2024, reservedatum)
 • interview: 19 maart 2024 (en 21 maart 2024, reservedatum)


Selectie opleiding instructeur autopomp
Uitwerking thuisopdracht: 11 oktober tot en met 25 oktober 2023
Selectieproef: 21 november 2023


Selectie opleiding interventieduiker
Afsluitdatum: 14 november 2023
Fysieke proeven: 20 november 2023
Interview: 7 december 2023


Selectie consulent preventie (A1a-A3a)
Afsluitdatum: 5 november 2023
Preselectie: week van 6 november 2023
Selectieproef: 23 november 2023


Selectie administratief assistent (C1-C3)
Schriftelijke proef: 19 oktober 2023 en 20 oktober 2023


Interview aankoopgroep: 7 november 2023 en 8 november 2023


Interview personeelsdienst: 14 en 16 november 2023


Interview financiën: 15 november 2023


Interview bestuurszaken: 17 november 2023

BC/HOC Brandweer Zone Antwerpen 17 oktober 2023.

Agenda-item Wie :

Goedkeuring verslag

Goedkeuring verslag 5 september 2023

Opvolgpunten vorige vergadering

Actiepunten :

Actiepuntenlijst

Informatie van het beleid :

Actua

Opleidingsreglement

Shiftwissel - open discussie om visies partijen te kennen

DN aangepast werk

Maandverslag augustus

Verslag bedrijfsrondgangen Post Berendrecht :

 • Compartimenteringsdeuren worden nog steeds open gehouden door o.a. blusmiddelen.
 • Stookplaats wordt nog steeds gebruikt als droogplaats voor de was.
 • Niet alle brandblusmiddelen zijn op de evacuatieplannen aangegeven. Verschillende pictogrammen ontbreken.

Brandveiligheid :

 • Er is onduidelijkheid of deze vuren uitvallen bij het uitrijden.
 • Er is geen droogkookbeveiliging.
 • Nakijken of er een veiligheid op de vuren zit en dit
 • communiceren naar de manschappen, eventueel ook
 • signalisatie hierover aanbrengen op het arbeidsmiddel

Signalisatie :

 • Niet alle brandblusmiddelen zijn op de evacuatieplannen aangegeven.
 • (ter info: draairichting deuren fitness-refter staan verkeerd ingetekend)
 • Evacuatieplannen up-to-date brengen met huidige situatie.

Gelijkvloers -Bergplaats gevaarlijk afval :

 • Product Met Gevaarlijke Eigenschappen
 • Geen gesloten lekbak.
 • Gesloten lekbak(ken) voorzien.

Elektriciteit verdieping 2 -Fitness :

 • Loshangende stekkerdoos, wirwar van netsnoeren,...
 • Stekkerdoos vast bevestigen, loshangende snoeren bundelen

Elekktriciteit verdieping 2 -Keuken :

 • Voorzie bevestiging van netsnoeren zonder tape.

Elekktriciteit verdieping 2 -Rustvertrekken :

 • Armatuur en lamp ontbreken in één van de rustvertrekken.
 • Armatuur en lamp terug plaatsen.

Keuringen en attesten :

 • Keuringsverslagen zijn aanwezig.
 • Keuringsverslag laagspanning (19/04/2019) en brandmeldcentrale (13/07/2021) is beschikbaar.
 • Noodverlichting: laatste verslag van 28/11/2019.
 • Rookkoepel: geen verslag teruggevonden.
 • Laatste controlerapport (23/09/2021) noodstroomgenerator
 • vermeld een kritische waarde voor de koelwaterbeveiliging (antigel tot slechts -5 °C).
 • Keuringsverslagen rookkoepel, noodverlichting,....op te vragen.
 • Opmerkingen voor noodstroomgenerator op te volgen.
 • Keuringsverslagen zijn aanwezig.
 • Status ladderkeuring niet na te gaan op ladders. (Laatste keuring 07/2022: geen opmerkingen)
 • Ladderkeuring visualiseren

Organisatie en omgeving :

Sanitair :

Arbeidshygiëne :

Tijdens de rondgang merkten we op dat er geen verluchting was en er een sterke brandlucht hangt

Laat het systeem nakijken en zonodig herstellen

Verdieping 2 – Fitness :

Scheuren in ruiten die uitgeven op de binnenplaats. De ruiten aan de voorgevel werden vervangen.

Ruiten met scheuren laten vervangen.

Verdieping 1 – Bureel onderofficieren :

Randafwerking tafelblad vergadertafel hangt los.

Randafwerking terug verlijmen.

Verdieping 2 - Bergplaats :

Geen temperatuurmeting in de koelkasten.

Voorzie thermometers in de koelkasten en controleer regelmatig de temperatuur (~4°).

Verdieping 2 – Rustvertrekken :

Verschillende bedframes zijn beschadigd.

Vervang de bedframes indien de beschadiging van zo'n aard is dat er scherpe punten in het frame aanwezig zijn.

Verslag bedrijfsrondgangen post Lillo :

Arbeidsmiddelen stookruimte -Garage :

 • Kolomboor zonder afscherming - nog in gebruik?
 • Arbeidsmiddel afvoeren of conform wetgeving brengen.

Brand en explosie :

Gebouw :

 • Evacuatieplannen ontbreken.
 • Evacuatieplannen (laten) opmaken.

Garage :

 • Compartimenteringsdeuren worden open gehouden.
 • Compartimenteringsdeuren niet open sperren. Vloertrekker verwijderen.

Stookruimte – Garage :

 • Opslag materiaal in stookruimte.
 • Geen opslag materiaal in stookruimte (technisch lokaal).

Kleedkamers :

 • Rookdetectoren in de kleedkamers 2 en 3 werden verwijderd.
 • Rookdetectoren terug plaatsen.

Chemische agentia-Refter :

 • SDS beschikbaar? Hoe worden producten gebruikt? Zijn PBM beschikbaar?
 • SDS voorzien en, indien nodig, PBM voorzien en gebruiken.

Elektriciteit :

Elektrische installatie : Contactdozen hangen los.

Elektrische installatie : Contactdozen (en netsnoer) vast bevestigen

Verslag Welzijnsoverleg

Indienststellingsverslagen WASH6, Gasdetectie Honeywell BW

Solo en snelwagens SW 190-191-192

Adviezen 'Gebruik chemielaarzen' en 'Verantwoordelijkheden in de keuken Post Noord'

Verslag Welzijnsoverleg

Jaaractieplan 2024

Te bespreken vragen (van vakbonden) :

Pakket proeven wedertewerkstelling

Opleidingsdruk verschillende ploegen

Borsbeek

Covid Post Wilrijk

Missie/verlof

Chauffeurs

Operationaliteitspremie

Naamplaatjes op kledij

Werkgroepen ooff

DN inzetbaarheid

Ccommunicatie manier

Schriftelijk behandelde vragen :

Einde stage stagiair

Actiepuntenlijst - sociale media

Actiepuntenlijst - GSM abb :

Actiepuntenlijst - wederoproepbaarheid

Actiepuntenlijst - infofiche specialisatie

Actiepuntenlijst - valbeveiliging

Ziektedag zonder ziektebriefje


 Voorziene timing van onze komende selecties: Selectie bevordering korporaal

 • Praktische proef: 26 september 2023 (start 9u00 op Campus Vesta)
 • Interview: 6 oktober 2023

Selectie opleiding adembescherming

 • Interview: 2 oktober 2023

Selectie deskundige secretariaat: directie-assistent en besluitvorming (B1-B3)

 • Afsluitdatum: 15 september 2023
 • Selectieproef: 5 oktober 2023

Selectie deskundige patrimonium (B1-B3)

 • Afsluitdatum: 27 september 2023
 • Selectieproef: 11 oktober 2023

Selectie opleiding instructeur autopomp

 • Afsluitdatum: 10 oktober 2023
 • Selectieproef: 21 november 2023


BC/HOC Brandweer Zone Antwerpen 05.09.2023

1. Goedkeuring verslag verslag 13 juni 2023

2. Actiepuntenlijst

3. Informatie van het beleid

DN Mutaties middenkader Korpsleiding

Opleidingsreglement Korpsleiding

DN Organisatie van de Cie & bezetting van de posten Korpsleiding

Maandverslagen mei, juni en juli GPD

Verslag Welzijnsoverleg GPD

Verslag bedrijfsbezoeken Post Linkeroever GPD

Verslag EAO (brandwonde) GPD

Indienststellingsverslagen Multifunctionele autopompen AP4 en

AP12, duikwagen DW78 GPD

4. Te bespreken vragen (van vakbonden)

Flextijden officieren

Aanwervingscampangne

Bevorderingen kpl/ooff/off

Werklast Ooff-Off

Werken keuken PN/PZ

Identificatie naamplaatjes vs. agressie

Missie vs verlof

Dienstnota 1,2 (wordt behandeld in punt 3.4)

Planning examens SGT/ADJ/LT najaar

Communicatie mutaties

Lliefkenshoektunnel 


Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene timing van onze komende selecties: Bevordering sergeant

 • Afsluitdatum: 14 april 2023
 • FGA middenkader: 17 april 2023 (PN)
 • Schriftelijke proef: 24 april 2023 (PN)
 • Praktische proef: 5 mei 2023 (Campus Vesta)
 • Interview: 9 mei 2023 (PN)

Jobstudenten

 • Afsluitdatum: 14 april 2023
 • Selectie obv screening cv en motivatiebrief (resultaat ten laatste bekend op 15 mei 2023)

Selectie opleiding adembescherming

 • Afsluitdatum: 18 april 2023
 • Interview: 25 april en 28 april 2023 (reserve: 24 april) - PN

Deskundige administratie/financiën (B1-B3)

 • Afsluitdatum: 1 mei 2023
 • Preselectie: week van 1 mei 2023
 • Interview: 24 mei 2023 (PN)

Deskundige communicatie (B1-B3)

 • Afsluitdatum: 7 mei 2023
 • Preselectie: 8 tot en met 11 mei 2023
 • Digitaal kennismakingsgesprek (speedinterview): 15 en 17 mei 2023
 • Interview: 23 mei 2023 (PN)

Beroepsbrandweer

 • Afsluitdatum: 8 mei 2023
 • Schriftelijke proef: 13 mei 2023 (PN)
 • Groepsproef: 30 mei, 31 mei, 1 juni, 2 juni 2023 (PN)
 • Interview: 9 juni, 12 juni, 13 juni 2023 (PN)
 • Lichamelijke proef: 29 juni 2023 (Ekeren)


BC/HOC 14 maart

Resultaten Welzijnsenquête GPD

Opleidingsdruk basis- en middenkader Korpsleiding

Bespreking specialisaties Korpsleiding

Bespreking werking middenkader Korpsleiding

2e pensioenpijler contractueel personeel Korpsleiding

Maandverslag januari 2023 GPD

Indienststellingsverslag Minischaar GPD

Adviezen 'Schimmelvorming douches PLO' en 'Bestek aankoop Commandopost'

Verslagen Welzijnsoverleg 25/01 en 15/02 GPD

Jaarverslag IDPBW 2022 GPD

Opleidingsdruk basiskader

Opleidingsdruk oof

Evaluatie onderofficieren

herstellingen kazernes

registratie permanente opleiding

Corona geval 1 cie

Vergoedingen meerdaagse opleidingen met overnachting

Lopende zaken stavaza

Bril in masker


Brandweerman Eind maart* kan je bij ons opnieuw solliciteren voor brandweerman! 

Maar voor je dat doet, moet je een aantal zaken in orde brengen... Denk daarbij o.a. aan: 

Federaal geschiktheidsattest of FGA 

Rijbewijs B 

Recent uittreksel uit het strafregister

Het Federaal wat...? Het Federaal geschiktheidsattest of FGA is een bewijs dat je geschikt bent om pompier te worden. Het gaat om drie proeven die je op een brandweerschool moet doen. 

Pas als je daarvoor slaagt, kan je meedoen aan de selecties voor brandweerman bij elke brandweerzone. Bekijk dus zeker eens op welke data je naar welke brandweerscholen kan! 

 Meer info vind je op www.ikwordbrandweer.be.

*Onder voorbehoud van goedkeuring van het zonecollege. 


Schriftelijk behandelde vragen :


Op hoc in het voorjaar is gevraagd om de afbouwlijst te herbekijken. Graag stand van zaken hierover, zijn bijna jaar verder?


De afbouwlijst is gebaseerd op de zonale risico-analyse waarbij middelen met een statistisch beperktere impact tijdens interventies eerst uit dienst worden genomen. Herevaluatie van de afbouwlijst staat op de agenda van de expertgroep ........... Lees meer? Word lid van het VSOA !


Er komen vele vragen vanuit alle kaders over wanneer het personeel een overzicht krijgt van hun actuele tellers. Wanneer word er iets voorzien dat dit terug raadpleegbaar is voor het personeel?
Jammer genoeg zijn we daarvoor volledig afhankelijk van digipolis. Digipolis heeft ..... Lees meer? Word lid van het VSOA !


Namen op IV kledij. Naar aanleiding van schietincident is er opnieuw de vraag gekomen door de manschappen om een communicatie te doen rond het verwijderen van de namen op de helmen/jassen en er eens over na te denken hoe we ons herkenbaar maken onder collega's BZA (Helmen)


We nemen dit in het BC/HOC van .... Lees meer ? Word lid van het VSOA !


Planning examens 2023 kpl, sgt, adj, lt


Sgt: .... Kpl: ......., Adjt: ..........; Lt: ............  Lees meer ? Word lid van het VSOA !


Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene timing van onze komende selecties: Afdelingshoofd preventie (A4a-A4b)

 • Selectieproef: woensdag 1 februari 2023 (van 13u30 - 16u30, lokaal Big Job Post Noord)

Deskundige secretariaat (teamleader, B1-B3)

 • Afsluitdatum: 23 februari 2023
 • Preselectie: week van 27 februari 2023
 • Schriftelijke proef: 7 maart 2023
 • Interview: 15 maart 2023

Selectie CT binnen specialisatie GRIMP:

 • Afsluitdatum: 10 februari 2023
 • Interview: 28 februari 2023

Administratief assistent FIN (C1-C3, bepaalde duur 6 maanden)

 • Timing wordt aangevuld van zodra gesprekken werden ingepland

Supportmedewerker ICT (C1-C3, bepaalde duur 12 maanden)

 • Interview: 31 januari 2023 (van 12u30 - 14u30, lokaal Metz Post Noord)

Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,

Bij deze bevestig ik u dat:

Bart NOYENS                                        Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Eric LABOURDETTE                              firefighter@vsoa-g2.eu

Andy GOOSEN                                      goosenandy@gmail.com

Kevin TILBORGHS                                  kevin.tilborghs@bza.be

Alessio SAVELOEL                                 alessio.savelkoel@bza.be

Alain de BONDT                                    alain.debondt@bza.be

Christophe RONDAS                             christophe.rondas@bza.be

De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.

Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per mail naar deze personen door te sturen.

Hoogachtend,Beste vakbondsafgevaardigdenGraag brengen we u op de hoogte van de voorziene timing van onze komende selecties: Afdelingshoofd preventie (A4a-A4b)

 • Selectieproef: woensdag 1 februari 2023 (van 13u30 - 16u30, lokaal Big Job Post Noord)

Deskundige secretariaat (teamleader, B1-B3)

 • Afsluitdatum: 23 februari 2023
 • Preselectie: week van 27 februari 2023
 • Schriftelijke proef: 7 maart 2023
 • Interview: 15 maart 2023

Selectie CT binnen specialisatie GRIMP:

 • Afsluitdatum: 10 februari 2023
 • Interview: 28 februari 2023

Administratief assistent FIN (C1-C3, bepaalde duur 6 maanden)Supportmedewerker ICT (C1-C3, bepaalde duur 12 maanden)


Verslag welzijnsoverleg 

1. Adembeschermingskamer

De reden van de vraag was niet helemaal duidelijk. Dit zal nog intern nagevraagd worden.

Door buiten te reinigen wordt de vervuiling niet binnengebracht. Op dit moment is er een klein afdak buiten voorzien, bij een groter afdak bestaat de vrees dat dit beschadigd kan worden door een vrachtwagen.

2. Masker Breathe & Connect

De vakverenigingen stellen voor dit masker in gebruik te nemen bij oefeningen en opleidingen, deels ook om de belasting bij 'Adembescherming' te verminderen.

Kapt. Opdekamp heeft hieromtrent contact opgenomen met DIR-OPS. Er wordt een advies gevraagd aan Tom H., Kapt. C. en Lt. De B.. Kapt. O. zal deze collega's hiervoor contacteren.

Als advies positief is kan een demo/test ingepland worden

Kapt. O. merkt wel op dat het bij opleiding belangrijk blijft dat de manschappen hun maskers vlot leren opzetten/gebruiken.

Terugkoppeling op het volgende Welzijnsoverleg op 26/11.

3. Interventiekledij wassen met LCO ²

BZA zal instappen bij het raamcontract (met D.) van de HVZ Vlaams-Brabant West. Er is vorige week hieromtrent een meeting geweest bij deze HVZ en vrijdag 25/09 is er een afspraak met D. voor de praktische uitwerking. Pakken zouden binnen 48 uur terug beschikbaar moeten zijn.

Bedoeling is om einde dit jaar, ten laatste Q1 van 2021 op te starten: elk pak zou minstens 2 maal per jaar met LCO 2 gereinigd worden. Het wassen met water en zeep blijft van toepassing.

4. Indienststellingsverslag metaalafkortzaag

Geen verdere opmerkingen.

5. presentatie arbeidsongevallen fysieke paraatheid

GPD stelt cijfers en actieplan voor. Campagne zal gevoerd worden als een Fair Play tussen de verschillende Cie.

D. Varia

(Stiksels - werklaarzen)

Deze laarzen werden vorig getest in Brussel en kwamen toen als beste uit de bus.

De kwaliteit van de 16 geleverde (paar) laarzen is echter minder goed.

Er is op 23/09 een overleg met de Duitse leverancier op PN omtrent de laarzen.

We willen dezelfde kwaliteit als het prototype. Leverancier krijgt laatste kans.

Indien kwaliteit niet verbetert kan overwogen worden om een nieuw raamcontract op te starten (duurt wel driekwart tot volledig jaar)

Sstavaza aankoop buffs

Buffs werden vorige week aangekocht. Iedereen krijgt er één (blauw).

Kapt. O. meldt ook het volgende:

- er is dit jaar een tweede nekflap voorzien;

- er werd een gunning gestart voor een tweede FireHood. Er was maar 1 inschrijver (Texport). Werd getest maar men was niet enthousiast. V. had zich niet ingeschreven maar werkt aan een nieuwe muts zelf (die beter zou zijn dan de huidige);

- er zijn ook mondmaskers in bestelling (blauw met logo BZA) via Stad Antwerpen.

Kledijbudget

Kapt. O. koppelt het volgende terug:

- horloges werden verdeeld;

- binnensportschoenen: er is een leveringsprobleem;

- parka's (medium) zijn niet beschikbaar op dit moment. Rekruten gaan die later krijgen. Het zal ook windstopper/skijas zijn ipv parka.

- extra sweater/trui: dit zit in volgend budget (aanbieder moet het wel aanbieden)

FFP1-maskers bij nablussen

Kapt. O. geeft aan dat er FFP3-maskers beschikbaar zijn op de hygiënecontainer. Er zijn nog FFP3-maskers in bestelling bij V.

Bij wespenbestrijding worden er FFP2-maskers gedragen (met ventiel).


Geachte,

In bijlage een schrijven van VSOA Comité Hulpverleningszones, om 2 nieuwe afgevaardigden voor onze vakorganisatie in uw zone, hulpverleningszone 1 Antwerpen, aan te stellen.

Mogen wij u verzoeken hen vanaf heden mee op te nemen in de uitnodigingen voor de overleg- en onderhandelingscomiteés in uw zone, evenals voor informele vergaderingen, werkgroepen, jaarlijkse rondgang van de preventiedienst op de verschillende werkposten, ...

Alvast dank voor uw bereidwillige medewerking in deze.


Geachte collega,

Naar aanleiding van de dreiging van het Coronavirus en de maatregelen die wij in onze organisatie en als brandweer in het algemeen nemen, wordt het vakbondsoverleg, BC/HOC, van 24 maart uitgesteld. We doen dit om de volgende redenen: 

1. We sluiten als organisatie maximaal aan bij de richtlijnen die de overheid geeft. Die bevelen nu aan maximaal de sociale afstand in te voeren. 

2. Intern vertalen we dit naar al het uitstelbaar overleg in grotere groepen moet worden uitgesteld. We doen dit ook voor andere overlegmomenten zoals de teamdag kader en de technische commissie (die digitaal wordt doorgezet). 

3. Als orgaan dat een grote verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van onze mensen moeten we het goede voorbeeld geven. Ik wil hiermee in geen enkele zin het syndicaal overleg inperken. Daarom volgende voorstel: 

- Ik voer een individueel overleg met elke hoofdafgevaardigde om de meest dringende punten te bespreken. 

- We beantwoorden de punten op de agenda (vb over verlof edm) zo veel mogelijk (en voor de 23e) digitaal en zorgen voor een antwoord dat alle vakorganisaties kunnen opvolgen. Ik hoop op jullie begrip voor deze beslissing.


Ontwerp verslag februari 2020:

Toelichting AMOK / Samenwerking met de politie

Politie Antwerpen geeft een toelichting over AMOK-incidenten en hoe de samenwerking tussen brandweer en politie opgestart wordt.

Een AMOK-incident betreft alle situaties waarbij één of meerdere personen op een bepaalde locatie de aanwezige personen aanvallen om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De dader kan bij de aanval onder meer vuurwapens gebruiken. De motivatie van de daders van AMOK-incidenten kan sterk uiteenlopen, er kan sprake zijn van een terreuraanval.

In het sportpaleis was er een grootschalige rampoefening: Comic. Tijdens de evaluatie hiervan bleek dat de hulpverleningsoperatie erg traag op gang kwam en de evacuatie van de slachtoffers vrij ongecoördineerd liep. De samenwerking tussen brandweer en politie moet maximaal rekening houden met de veiligheid van onze mensen en het redden van slachtoffers waar het kan en waar het mogelijk is.

Een AMOK-situatie is voor de politie de meest complexe situatie die ze kunnen tegenkomen.

Complexer kan voor de politie een situatie niet zijn. Om dit aan te pakken is het nuttig dat er afspraken worden gemaakt tussen politie en brandweer.

Wanneer een AMOK-situatie zich voordoet wordt in een eerste fase het gevaar geneutraliseerd of geïsoleerd door de politie. Dit om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. In de tweede fase starten brandweer en politie met de evacuatie van de slachtoffers. Hiervoor heeft de politie het AMOK verhaal uitgewerkt. Bij het AMOK verhaal kan de brandweer binnengaan omringd door politiemensen om zo de slachtoffers buiten te halen.

Opmerking korpsleiding

We merken dat er meer en meer samenwerking nodig is met de politie. Voor deze training werken we ook aan de erkenning voor voortgezette opleiding. Iedereen moet de basiskennis hebben. Door een intensief trainingstraject met de politie gaan we veel beter kunnen samenwerken met elkaar. De korpsleiding heeft er begrip voor dat sommige mensen terughoudend zijn.

De training zal gezamenlijk opgestart worden. Er zal een startprogramma voorzien worden met regelmatige opfrissingen.

De vakbonden zijn akkoord om met dit concept verder te werken. Binnen jaar zal er een evaluatie komen van het systeem.

Diplomatoelage (stand van zaken)

Zoals beloofd heeft de korpsleiding een brief gestuurd naar de FOD binnenlandse zaken. Op dit moment is hier nog geen antwoord opgekomen. Afspraak is dat de diplomatoelage zal uitbetaald worden voor het afgelopen jaar 2019.

Opmerking VSOA

VSOA gaat niet akkoord met het voorstel dat nu op tafel ligt voor de diplomatoelage. Dit omdat de korpsleiding heeft aangegeven dat er geen geld is. Binnenlandse zaken heeft zelf gezegd dat het in de dotatie zit.

Reactie korpsleiding

De wetgeving zegt dat de zoneraad de hoogte van het bedrag bepaalt. De marge die de zone gekregen heeft is 300 EUR bruto.

Er is gekeken naar de mensen die in aanmerking komen, de ambulanciers meegeteld (waar nog discussie over is want ze hebben geen bijscholing) komt 60% van het korps in aanmerking voor de diplomatoelage.

Wanneer het ganse korps een toelage uitbetaald krijgt van 300 EUR bruto wordt de problematiek dat sommige wel en sommige niet betaald worden vermeden.

De terugvalpositie is de wet rond de diplomatoelage, wat wil zeggen dat sommige wel een toelage zullen ontvangen en andere niet.

Aanpassingen lokaal akkoord (stand van zaken)

Directeur HR

De zone zal proberen om de maaltijdcheques van januari uit te betalen op 8 EUR. Het is niet mogelijk om dat retroactief recht te zetten.

De fietsvergoeding zal uitbetaald worden op het moment dat de stad dat ook doet. We hebben op dit moment nog geen indicatie dat zij dit al doen. De fietsvergoeding kan wel met terugwerkende kracht worden toegekend.

Er zijn een aantal dingen gewijzigd zonder dat de zone hierbij te betrokken werd. Daardoor moeten we achter de feiten aanlopen en zoveel mogelijk proberen inhalen.

De ziekteverzekering wordt onderhandeld door de stad. Wij volgen de stad.

Verslag bedrijfsbezoek Post Wilrijk

Korpsleiding

Er werd een 3de ingebrekestelling verstuurd naar de aannemer. Als ook hier niets mee gebeurt dan mag de zone op kosten van de aannemer een andere aannemer aanstellen.

Opmerking VSOA

Het regent binnen op Post Wilrijk. Is het opportuun om daar mensen in te stationeren? Met een lek kunnen er toch kortsluitingen ontstaan? Wat is de impact op de elektriciteitsvoorziening van de wateroverlast in Post Wilrijk?

Reactie korpsleiding

Er zijn geen lekken vastgesteld in de buurt van elektriciteit. Er is één aansluitdoos waar water is te zien maar daar is geen elektriciteit aanwezig, alleen registratieapparatuur.

Renovatiewerken Post Linkeroever - melding

Asbestverwijdering

Er werd asbest gevonden op Post Linkeroever. Dit onder de vloerbedekking. Zolang er niet aan de vloer gewerkt wordt is er geen risico voor de mensen die er aanwezig zijn.

Er is een werfvergadering geweest met alle aannemers om de aanpak voor het verwijderen van de asbest te bespreken. Het is niet de bedoeling dat het volledige gebouw gestript wordt op dat vlak, maar enkel de ruimtes waar er gerenoveerd wordt.

De firma die de asbest verwijdert moet dat ook melden aan de arbeidsinspectie. Deze melding wordt ook bezorgd aan de werkgever en GPD. De melding is nog niet binnengekomen maar van zodra dit komt wordt dit door GPD aan de vakbonden bezorgd.

Opmerking:

In de loop van de maand april, als de asbest wordt weggehaald, moeten die ruimtes worden afgesloten. Zowel de eetgelegenheid als de keuken en de douches worden tegelijkertijd gerenoveerd. Waar moet het eten dan bewaard worden? Waar kan er dan gegeten worden?

Reactie korpsleiding

Deze vraag wordt doorgegeven aan de dienst patrimonium.

Opmerking:

Op Post Zuid is een deel van het plafond ingestort door waterinsijpeling. Dit bevestigt opnieuw in welke staat deze post zich bevindt.

Reactie korpsleiding:

De lokalen kunnen nog gewoon betreden worden. Er zullen voorlopige herstellingen uitgevoerd worden. De data worden doorgegeven wanneer ze zijn gekend. Op 19 februari is er overleg met AG Vespa en patrimonium over het onderhoud van Post Zuid. Zij zullen daar aandringen om een timing door te geven.​Laatste shift bij brandweer van Nick Van der Linden

"Op donderdag 6/02 deed collega Nick Van der Linden, vakbondsafgevaardigde voor VSOA Hulpverleningszones, zijn laatste shift bij Brandweer Zone Antwerpen. Bij dit afscheid werd hem een cadeau overhandigd van vakbond VSOA Comité Hulpverleningszones en van zijn collega afgevaardigden Luc Dhondt en Vanja Corthout. Bedankt voor je inzet en veel succes met je nieuwe uitdaging bij de politie!"

Stavaza over de brillen voor de adembeschermingsmaskers:

De brillen zijn gekozen - bestelling kan van start gaan.

De opmeting van de sterkte van de glazen zal gebeuren via een recent persoonlijk attest dat de brandweerman/vrouw heeft van zijn eigen oogarts/opticien.

VSOA: Nieuwe slangenwas-machine op CK is zeer gevaarlijke machine - er heeft al een EHBO-ongeval mee plaatsgevonden, er is ruimtegebrek. Elk arbeidsmiddel moet in dienst gesteld worden. GPD heeft deze machine niet in dienst gesteld. Kapt. Opdekamp geeft dit door aan Lt. De Bondt om contact op te nemen met GPD. Procedure en opleiding is noodzakelijk.

GPD: Vragenlijst welzijnsbevraging.

De welzijnsbevraging-vragenlijst is klaar en zal bezorgd worden aan alle leden. Het doel is om deze bevraging uit te rollen na de zomer - de bevraging gaat over het psychosociaal welzijn.

Graag feedback via opmerkingen in het document zetten tegen het volgend overleg (26 juni).

Graag de finale lijst goedkeuren op het BC/HOC van 24 september.

VSOA: Nieuwe systeem van de seinkamer: er gaat geen licht meer aan in de garage. Dit is zeer risicovol! Men loopt naar de wagen in het donker! Patrimonium is op de hoogte. Vraag om dit dringend aan te passen. Ook vraag dat de poorten automatisch weer dicht gaan. Poort A1 is te zwaar en deze gaat niet meer correct dicht. Deze is nu afgesloten (onbekend of dit echt zo is?) En vermoedelijk is de valbeveiliging eronderuit gehaald (onbekend of dit zo is - in dat geval adviseert GPD om de poort buiten gebruik te stellen). Kapt. Opdekamp geeft beide zaken door aan Patrimonium met nadruk op hoogdringendheid ervan.

Helmen/pakken.

Kapt. O. geeft aan dat tweede pak verdeeld wordt begin volgende maand.

Het raamcontract voor de helmen werden goedgekeurd op het zonecollege. Alle helmen zullen vervangen worden.

Beste vakbondsafgevaardigden

Op het BC/HOC van 13 december 2018 werden de aanpassingen aan het personeelsstatuut voorgelegd. Op deel 4 waren er nog een behoorlijk aantal opmerkingen, zowel van de vakbonden als van individuele medewerkers. Wij hebben alle vragen gebundeld in een sheet . De vragen zijn chronologisch per artikel beantwoord. Alle vragen/opmerkingen die groen werden gekleurd zijn ook aangepast in de tekst. De vragen en opmerkingen die in het oranje werden gekleurd zijn wél beantwoord maar niet meegenomen.


In grote lijnen zijn dit de aanpassingen tegenover de versie van 13 december 2018.

1) we hebben ons gebaseerd op de laatste versie van de RPR van de stad Antwerpen (20180111_RPR_gecoördineerde_versie). Dit was een opmerking van ACV. Daardoor zijn er nog een aantal kleine wijzigingen opgenomen

2) De schrijffouten werden verbeterd en inconsistente terminologie werden waar mogelijk aangepast. (niet overal: vb meestal wordt er gesproken over arts, maar ook over arbeidsgeneesheer, want dat is een wettelijke term)

3) in de versie van 13 december hadden we getracht zo dicht mogelijk bij de tekst van de stad te blijven. Gezien de vele opmerkingen rond leesbaarheid hebben we naar een compromis gezocht en de hoofdstukken waarvan we erg afwijken van de stad, bv ziekte, wel de teksten meer aangepast. De hoofdstukken waarbij we de stad wel volgen, zoals verloning, hebben we de teksten zoveel mogelijk letterlijk overgenomen.
In bijlage vind je de nieuwe tekst van deel 4.

Op de agenda van het BC/ HOC van 30 april 2019 zullen de delen van 2 en 3 ook opnieuw worden voorgelegd.


Als er vragen zijn hoor ik het graag.


Hierbij nog eens de uitleg van de aanpassingen die we vorige keer hadden besproken:
Er zijn twee soorten wijzigingen, de vormelijke en de inhoudelijke


A. De vormWe wensen voor AL onze personeelsleden 1 personeelsstatuut te maken. Aangezien operationele personeelsleden wel onder de wet en de kb's van 19/04/2014 vallen (arbeidstijd, administratief statuut en geldelijk statuut) en het omkaderend personeel niet, is dit echter moeilijk. We hebben gekozen om een codex op te stellen. Deze codex noemen we het "personeelsstatuut BZA" en heeft 5 delen.

1) algemeen deel: hier worden ander andere de definities omschreven. Dit is nog niet volledig omdat deel 5 nog niet volledig is. In een latere fase willen we hier ook het delegatiereglement en het vakbondsreglement aan toe voegen

2) Het arbeidsreglement: dit verplichte element was nu apart opgemaakt voor de 2 personeelsgroepen. Gezien dit zéér gelijklopend was hebben we dit samengevoegd. De verschillen in bijvoorbeeld arbeidstijd zijn in de artikels zelf opgenomen.

3) Deontologie: ook dit deel geldt voor alle personeelsleden. De enige inhoudelijke aanpassing is de update van de gedragscode sociale media.

4) Het statuut omkaderend personeel: Dit is de oude rechtspositieregeling. We volgen de opbouw én de teksten van de stad (zie volgende alinea), maar we houden wel een doorlopende nummering aan in dit deel in tegenstelling tot de stad.

5) Het statuut operationele personeel: het oude personeelsreglement zal hier ook op een later moment aan toegevoegd worden. Deel 2, 3 en 4 worden in deze mail aan jullie bezorgd.


B. InhoudAan de delen 2 en 3 veranderd er niets inhoudelijk, behoudens de verwijzingen die in deel 3 ook werden doorgevoerd, en dus hieronder worden beschreven. De RPR van de zone was een kopie van de RPR van de stad van eind 2014. Tussen toen en vandaag werden de wijzigingen in de RPR van de stad niet systematisch door de zone overgenomen. Wel werd het optrekken van de fietsvergoeding, de achterafbetaling van de statutairen, de uitbetaling vakantierecht 2012 en de verruimde mobiliteit doorgevoerd. Ook werd er een eigen stukje rond plaatsonafhankelijk werken toegevoegd, dit werd in de nieuwe versie behouden.

Met deze oefening hebben wij opnieuw een kopie van de huidige RPR van de stad genomen. Uiteraard hebben wij deze teksten technisch aangepast aan de zone (secretaris vervangen door zonecommandant, gemeenteraad door zoneraad enz...). Om deze RPR te kunnen kopiëren moeten wij Besluit Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel (BVR) van toepassing verklaren op het omkaderend personeel. We hebben momenteel zoveel mogelijk vermeden de bepalingen van dit BVR nog eens mee te nemen in dit personeelsstatuut. Desondanks hebben we dit toch op een paar plaatsen wel gedaan om verwarring te vermijden.
Dit maakt dat er twee soorten vernieuwing zijn:

1) Aanpassingen die tussen 2014 en 2018 door de stad werden ingevoerd maar nog niet door de zone werden overgenomen: deze vind je in de teksten in het groen gemarkeerd.

- het hoofdstuk rond mobiliteit: dit werd door de stad meer in detail beschreven dan in de RPR van de zone (hoofdstuk 5, artikels 21 tot 29)

- sanctie bij het niet naleven van de ziekteprocedure (artikel 83)- regeling rond onbetaald verlof 103 tot 106 (een gevolg van de wijziging van het BVR)- de algemene bepalingen rond zorgkrediet en andere thematische verloven (artikel 109, ook het gevolg van wijzigingen BVR)- gewaarborgd inkomen voor contractuelen bij de 91ste dag ziekte

 
2) Aanpassingen waarbij de zone in dit personeelsstatuut afwijkt van de RPR van de stad: deze vind je in de tekst in het paars gemarkeerd.
- het hoofdstuk rond de waardering blijven we voorlopig bij de oude regeling. (artikels 30 tot 45).

Dit omdat we een bezig zijn met het digitaliseren van deze procedures. Daarnaast heeft het operationeel personeel een cyclus van 2 jaar. We willen alle wijzigingen samen doorvoeren zodat we op 1/1/2020 met alle personeelsleden samen aan een nieuwe evaluatiecyclus kunnen beginnen, die zoveel mogelijk gelijk loopt. De modaliteiten van de functioneringstoelage (artikel 140) worden hierdoor ook behouden.- de controle door de controlearts (artikel 75) wordt veranderd. Wij kiezen voor een controle die aansluit bij de controle van het operationeel personeel. Uren waarop men thuis moet zijn, worden nu van 12u tot 16u op dag 1 en 2 van de ziekte. De vroegere regeling van 8u tot 20u en 3 dagen wordt verlaten.

- wij specificeren nog eens dat thematische verloven dienstactiviteit zijn (artikel 112)

- we behouden het artikel waarin de zonecommandant een vast werkrooster voor een personeelslid kan opleggen. (artikel 121)

- we behouden de toevoegingen rond plaatsonafhankelijk werken (artikels 122 tot 125). Deze werden al eerder onderhandeld.- de algemene bepaling rond dienstreizen van één dag en naar Nederland werden behouden (artikel 146)

- de terbeschikkingstelling van zonepersoneel aan fractie of kabinet wordt behouden omdat anders dat specifieke besluit van de Vlaamse regering anders niet van toepassing is. (artikel 158)- het einde dienstverband voor een statutair medewerker wordt herhaald (artikel 159)

- het uitwerken van een syndicaal reglement wordt ook herhaald (artikel 171)- Tenslotte werden de overgangsmaatregelen en slotbepalingen uiteraard ook gedeeltelijk aangepast (vanaf artikel 173)Een wijziging van de stad die wij NIET hebben overgenomen zijn alle bepalingen rond loopbaansparen.

Dit systeem heeft in de kleine poel van 85 personeelsleden grote nadelen naar de bezetting toe. Wij laten op individuele basis nu al uitzonderingen toe, iets dat praktischer werkbaar is in een kleinere organisatie. Het doorslaggevend argument is echter het welzijn van de medewerker. Voldoende verlof opnemen op regelmatige basis het belangrijk voor de gezondheid van onze medewerkers.