Zuid-West Limburg

https://www.zuidwestlimburg.be/

Wnd. Zonecdt.: Bert Swijsen

Gemeentes: Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-De-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen, Zonhoven

Brandweerpost Beringen

Brandweerpost Borgloon

Brandweerpost Hasselt

Brandweerpost Herk-de-Stad

Brandweerpost Heusden-Zolder

Brandweerpost Sint-Truiden

Brandweerpost Tessenderlo

Brandweerpost Tongeren

Afgevaardigden V.S.O.A.

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Verantwoordelijke leider 

firefighter.wal@slfpg2-zds.be

In het reparatieKB van eind december (= vanaf 1 januari 24 van kracht gegaan) zijn de bevorderingsvoorwaarden van oa sergeant aangepast. Wij hebben de functie van vrijwillig en beroepssergeant vacant verklaard tijdens de zoneraad van 11/12/2023 met de voorwaarden volgens het oude KB =

 • De bevorderingsvoorwaarden voor VW sergeant = geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1 (= FOROP1, of PREV 1 of EVAL)
 • De bevorderingsvoorwaarden voor beroepssergeant was in het bezit zijn van het brevet M01 en geslaagd in alle modules van deel 1 en 2 van het brevet M01.

Volgens het aangepast KB met ingang van 1 januari 2024 wordt bepaald dat wat betreft het brevet enkel het brevet NMO1 nodig is om te kunnen bevorderen. De raad kan echter beslissen dat als extra bevorderingsvoorwaarde voor de graad van sergeant het beschikken over één of meer van onderstaande opleidingen is:

1° het getuigschrift FOROP-1,

2° het getuigschrift PREV-1,

3° het attest "Competentiemanagement en evaluatie",

4° het attest "Leiderschapsvaardigheden".

Voor vrijwilligers kan de raad maximaal 2 van de 4 brevetten opleggen, voor de beroeps één of meer (dus allemaal kan ook).

Advies biza is de vacantverklaring opnieuw agenderen op de eerstvolgende ZR en besluiten welke getuigschriften/attesten we opleggen als bevorderingsvoorwaarden en welke we verplicht maken om te behalen na de bevordering.

Het voorstel op de zoneraad van 15/01 is de volgende:

 • Voor zowel vrijwilliger als beroeps is de bevorderingsvoorwaarden in het bezit zijn van het brevet M01 of NM01 voldoende.
 • Voor beroeps na de bevordering te behalen:
  • 1° het getuigschrift FOROP-1,
  • 2° het getuigschrift PREV-1,
  • 3° het attest "Competentiemanagement en evaluatie",
  • 4° het attest "Leiderschapsvaardigheden".
 • Voor vrijwilligers na de bevordering te behalen:
  • 3° het attest "Competentiemanagement en evaluatie",
  • 4° het attest "Leiderschapsvaardigheden".
  • Andere brevetopleidingen kunnen toegevoegd worden indien de functieinvulling dit vereist.

Gezien deze wijziging van het KB ongelukkig valt tussen onze vacantverklaring en de publicatie, moeten we deze aanpassing bij hoogdringendheid agenderen op de zoneraad van 15/01/2024. Deze piste zal geëvalueerd worden en indien nodig later aangepast worden.


Stand van zaken decontamineren van interventiepakken

 
Werkgroep hygiëne vergaderde op 1/12. Tijdens dit overleg is de verdere uitrol hiervan voorzien in de planning van 2023. In het kader van de geplande aankoop van nieuwe interventiekledij (budget 2024) dient het aankoopproces te worden uitgewerkt daarnaast moeten ook enkele praktische aspecten zoals de wasprocedure, registratie, controle van slijtage, ... afgetoetst en uniform vastgelegd worden.
Wat het decontamineren van kledij door CO2-wassing betreft wordt er binnen het Netwerk Logistiek gekeken naar een gemeenschappelijke gedragen oplossing. Sensibilisering van de gebruikers blijft ook een aandachtspunt van de werkgroep Hygiëne.


Vraag naar acties beschadigde pakken

 
Een lid van omite deelt een aantal foto's van beschadigde interventiekledij van de post Hasselt.
Deze pakken zouden volgens de MOB van 14 augustus 2015 betreffende interventiekledij onherroepelijk code ROOD moeten krijgen. Toch blijft deze kledij in dienst met de nodige veiligheidsrisico's (gezondheid en brandwonden) tot gevolg.
De eigenaars van deze pakken zijn zeer goed op de hoogte van deze beschadigingen maar krijgen hun pak niet hersteld (duurt te lang) of vervangen (er is geen stock). Als ledden van het CPBW vinden we dit onaanvaardbaar en een ernstige inbreuk op de welzijnswet van 4 augustus 1996 ("Elke werkgever is gehouden om de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitoefening van hun werk en om de risico's die inherent zijn aan dit werk te beperken") en het KB van 30 augustus 2013 betreffende de minimale normen van PBM's.

Situatie :


In totaal werden er 19 beschadigde jassen/broeken vastgesteld. De maten van deze kledijstukken werden doorgestuurd naar de kledijverantwoordelijke van de zone. Hij bevestigde .....

Lees meer ? Word lid van het VSOA !


Kleedruimte ambulanciers post Tongeren:


Lees meer ? Word lid van het VSOA !


Goed nieuws voor de hulpverlening ! Volgend jaar start de bouw van de nieuwe brandweerkazerne van Brandweer Beringen. Met ongeveer 900 lokale interventies per jaar, is een goede en flexibele infrastructuur noodzakelijk voor het waarborgen van een vlotte bijstand!

Het gaat zowel om een uitbreiding van de kleedkamer, administratieve ruimtes, leslokalen, verblijfsruimte en meer stelplaatsen met directe uitrit voor de voertuigen.

Als burgemeester en als Beringenaar ben ik zeer tevreden dat we dankzij de grondige renovatie en uitbreiding van de kazerne, verder inzetten op de veiligheid van iedereen in onze stad. 


Wij informeren u over tijdstippen van de examens die binnenkort plaatsvinden in onze zone. 

Professionalisering beroepsbrandweerman/dispatcher in de eigen zone of in een andere zone:


Schriftelijke proef op maandag 9 mei 2022 van om 18u30 in HasseltPraktische en mondelinge proef op vrijdag 20 mei 2022 in Hasselt (daguren). 

De planning laten wij u nog weten. Deze is afhankelijk van het aantal geslaagde kandidaten op het schriftelijk gedeelte. 

Aanwerving vrijwillige hulpverlener-ambulanciers:
Mondelinge proeven op maandag 9 mei, vrijdag 13 mei en dinsdag 17 mei, telkens van 9u30 tot 15u00