Brandweerzone Oost-Limburg

https://www.bwol.be/

Elke gemeente van de brandweerzone is vertegenwoordigd door middel van zijn burgemeester in het hoogste bestuursorgaan.

Zonecdt: Raymond Aerts

Gemeentes: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Voeren, Zutendaal

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Oost Limburg 

Biesmans Marc

marcbiesmans@hotmail.com

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Vaste Gemachtigde

peter.vandenberk2@gmail.comCPBW Brandweerzone Oost-Limburg 29/01/2020

Aanstelling preventieadviseur Niv 1


De procedure voor aanwerving preventieadviseur voor de GDPBW voor de 3 Limburgse zones
werd gehanteerd door zone Noord-Limburg. Er werd 1 kandidaat weerhouden en deze wordt
aangesteld door de raad van zone Noord op 31/01/2020
Achtergrond van de nieuwe preventieadviseur:
Opleidingen
• Industrieel ingenieur milieukunde
• Milieucoördinator A & B
• Preventieadviseur 1 & 2
Ervaring
• Privé: projectleiding bodemonderzoek
• Overheid/gezondheidszorg: preventieadviseur (5j), diensthoofd techniek (3j)


Aanstelling preventieadviseur Niv. 2


De invulling van preventieadviseur niv. 2 voor onze brandweerzone Oost-Limburg voor 2020 zal
verder gebeuren door Laurens Van Briel Prev. II à rato van10 hr/week. Daarnaast zal adj. Eddy
Vandeurzen de opleiding Prev. II starten in Sept 2020.
Sociale partners: Er is sprake geweest in het verleden van invulling door vrijwilligers, waarom
heeft dit geen uitvoering gekregen?
Zonecommandant: Deze piste werd verkend maar heeft geen uitvoering gekregen omdat de
vrijwilligers zich niet op systematische basis konden vrijmaken en er dus geen continuïteit
verzekerd kon worden.
Sociale partners: Welk % invulling zal adj. Eddy Vandeurzen geven aan de functie?
Zonecommandant: 50% zoals wettelijk vooropgesteld. En we behouden daarnaast ook een
invulling door Laurens Van Briel zodat we zeker kunnen voldoen aan de verschillende vereisten
verbonden aan de functie (aankoopdossiers, keuringen, arbeidsongevallenopvolging...)


4. DOSSIER KEURINGEN


De aanbesteding voor het dossier keuringen werd gevoerd door onze zone, Brandweerzone
Oost-Limburg. De 2 andere Limburgse zones, zone Noord-Limburg en Zuid-West Limburg
hebben zich hierbij aangesloten.
Het dossier werd gegund aan de firma OCB Koningin Astridlaan 60 te 2550 Kontich, voor een
looptijd van 1 jaar verlengbaar tot max. 4 jaar. De voornaamste sterkte van deze firma tav de
overige firma's is de piramidestructuur in het digitaal ter beschikking stellen van alle keuringsinfo. Dit betekent dat elke betrokkene toegang krijgt tot de informatie relevant/nodig
voor zijn functie (niet meer en niet minder).
Voor onze zone betekent dit geen verandering vermits wij reeds samenwerkten met OCB. Voor
de 2 andere Limburgse zones is dit wel een wijziging.
Sociale partners: Is er steeds een preventieadviseur aanwezig bij de keuringen?
Zonecommandant: Bij de keuringen is iemand van technische dienst aanwezig. Wanneer iets
niet goedgekeurd wordt, wordt dit onmiddellijk buiten dienst gesteld en wordt de preventieadviseur
verwittigd die zorgt voor verdere opvolging. De preventieadviseur kan ten alle tijden
alle dossiers digitaal opvolgen.
Sociale partners: Hoe gebeurt de keuring van ladders en poorten?
Preventie-adviseur: De ladders worden eveneens door de firma OCB gekeurd. Voor de poorten is
er een jaarlijks onderhoudscontract met een externe firma.

PREVENTIEBELEID


Ter invulling van de actiepunten van het jaaractieplan werden in Magenta 2 nieuwe
toepassingen gecreëerd. Deze zullen in de komende maanden geactiveerd worden.
Register feiten van derden/agressie
• Via interventieverslag bij interventie of incident in kazerne.
- anoniem of op naam;
• Naar preventieadviseur via pbw@bwol.be
• Keuze naar opvolging
- intern gesprek / vertrouwenspersoon / Mensura / ....
• Statistiek mogelijk
Register contact gevaarlijke stoffen
• Via interventieverslag bij interventie of incident in kazerne.
- nooit anoniem
• Naar preventieadviseur via pbw@bwol.be
• Evt opmaak arbeidsongevallendossier
• Vermelding in persoonlijk dossier na interne bespreking;
• Statistiek mogelijk
Zonecommandant: Wij willen deze verslagen ook raadpleegbaar maken voor wachtoversten en
officieren, zodat zij indien nodig kunnen zorgen voor de gepaste individuele opvolging en
begeleiding, vlak na de feiten maar eventueel ook in een later stadium. En ook voor de
personeelsdienst zodat zij dit kunnen verbinden aan de individuele personeelsdossiers.
Sociale partners: Wij zien hierin geen probleem.
Sociale partners: Een register is één stap, maar de medewerkers hierover informeren en
hieromtrent sensibiliseren is minstens even belangrijk. Zeker ook naar de ambulanciers die niet
werken met interventieverslagen.
Zonecommandant: Hier zal uitgebreid rond gecommuniceerd worden. Er zal ook een papieren
versie voorzien worden (ter beschikking in de post/via intranet) voor niet interventie gebonden
situaties.

DOSSIER ASBEST


Het opruimen van asbestmaterialen is geen taak van de brandweer, maar een taak ten laste van
de steden en gemeenten (milieudienst). Het is dan ook belangrijk dat de te volgen procedure op
sites waarbij er mogelijks asbest aanwezig is duidelijk is, snel uitvoerbaar, aangestuurd door de
brandweer die de vaststellingen doet, maar ten laste van de steden en gemeenten.
Daarom hebben de 3 Limburgse zones beslist een aanbesteding uit te schrijven voor een externe
firma die ervoor moet zorgen dat
• er op korte termijn een asbestdeskundige ter plaatse wordt gestuurd voor advies en
staalnames
• de dringende opruimingen worden uitgevoerd
met rechtstreekse facturatie aan de verantwoordelijke gemeente/stad
Het dossier wordt gehanteerd door zone Zuid-West Limburg, en onze zone Oost-Limburg en
Noord-Limburg sluiten hierbij aan.


VARIA


Sociale partners: Er is bijkomende kledij (broeken) voorzien voor de ambulanciers die in de
komende maanden geleverd worden. Maar er is onvoldoende opbergruimte en ook de huidige
wasprocedure is (nog) niet aangepast om dit op een efficiënte en effectieve manier te hanteren.
Zonecommandant: We zullen de postcommandanten vragen dit onder de loep te nemen zodat
er goede afspraken gemaakt worden rond de wasprocedure en zij eventuele opbergnoden
doorgeven aan de dienst logistiek.


Graag nodigen wij u uit voor het lokaal syndicaal overleg van onze brandweerzone Oost-Limburg, dat doorgaat op woensdag 29 januari 2020 vanaf 9u00 tot 11u00. Dit overleg vindt plaats in de Brandweerkazerne van Genk, C-mine 50, 3600 Genk - vergaderzaal 2de verdieping .

De agenda voor dit overleg omvat volgende punten

ALGEMEEN

Goedkeuring vorig verslag

CPBW

 1. Bespreking maandverslag en toelichting ongevallen (sept-dec 2019)
 2. Aanstelling preventieadviseur
 3. Dossier keuringen: gunning
 4. Preventiebeleid: Registers feiten van derden, gevaarlijke stoffen
 5. Dossier asbest: lastenboek staalnames
 6. Varia

PERSONEELSZAKEN

 1. Toelichting meerjarenbeleidsplan & organogram
 2. Personeelsbewegingen sept - dec'19
 3. Procedures najaar 2019 & voorjaar 2020
 4. Oproepbaarheid: status & tijdslijn
 5. Agendapunten werknemersafgevaardigden

  • Zichtwaarde maaltijdcheques
  • Aanpassing personeelskader: brandweerman/korporaal

 1. Varia

 • Communicatie: stavaza
 • EVAL: stavaza
 • Personeelsdossiers: stavaza
 • Data 2020Graag bezorg ik jullie hierbij de timing en locatie voor volgende procedures:

1. Interne mutatie korporaal continu- en technische dienst

Datum & tijd:

o Praktische + aansluitend mondelinge proef

Donderdag 07/11/2019

Voormiddag (09u00 - 12u00)

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

2. Bevordering korporaal continu- en technische dienst

Datum & tijd:

o Schriftelijke proef

Donderdag 14/11/2019

09u00 tot 11u00

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

o Mondelinge proef korporaal continudienst:

Maandag 25/11/2019: volledige dag - waarschijnlijk vanaf 09u00 (precieze tijdstippen nog te bepalen)

Dinsdag 26/11/2019: volledige dag - waarschijnlijk vanaf 09u00 (precieze tijdstippen nog te bepalen)

o Mondelinge proef korporaal technische dienst:

Donderdag 12/12/2019

Voormiddag (09u00 - 12u00)

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

3. Aanwervingsprocedure beroepskapitein

Datum & tijd:

Schriftelijke proef (voormiddag) en psychotechnische proef + groepsproef (namiddag)

zaterdag 30/11/2019

09u00 tot 11u00 en 13u00 tot 16u00

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

o Mondelinge proef

Donderdag 12/12/2019

Vanaf 17u00

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

4. Aanwervingsprocedure stafmedewerker

Datum & tijd:

o Schriftelijke proef

maandag 18/11/2019 (tijdstip nog te bepalen)

o Selectiegesprek

Dinsdag 03/12/2019 (tijdstip nog te bepalen)
CPBW Brandweerzone Oost-Limburg

06/09/2019

BRAND BERINGEN 11/08

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval tijdens de brand in Beringen van datum 11/08/2019 werd binnen de brandweerzone van Oost-Limburg besloten om met alle collega's van de zone een debriefing te houden om vragen van de collega's te detecteren. Belangrijkste aandachtspunten uit deze sessie om verder uit te werken via de Technische commissie:

 • Duidelijkheid m.b.t. evacuatieprocedure / mayday + opfrissing
 • Duidelijk stellen van de beschikbare verzekering voor de collega's

Aandachtspunten m.b.t. evacuatieprocedure:

 • Uniformiteit m.b.t. de evacuatieprocedure over de verschillende zones heen is een belangrijk aandachtspunt: gebruik van dezelfde alarmsignalen, gelijklopende afspraken.
 • Een werknemersafgevaardigde merkt op dat de scheepshoorn niet steeds hoorbaar is binnen in het gebouw. Alternatief is bv. het overrulen van de radiocommunicatie door de bevelvoerder.
 • Tijdens de debriefingsmomenten werd vastgesteld dat de collega's die de uitgebreide opleiding gevolgd hebben, het minst op de hoogte zijn van de afspraken m.b.t. evacuatie. Het is dus belangrijk om een evenwicht te brengen in de opleidingen en niet alles via het PLOT te laten verlopen. Ook de zones dienen autonomie te krijgen om bepaalde opleidingen te voorzien en de gelegenheid bieden om dergelijke ervaringen te delen.
 • Meerdere collega's zijn werkzaam in verschillende posten/zones. Duidelijke afspraken en uniformiteit in de noodprocedures zijn dus ook hier belangrijk.
 • Een werknemersafgevaardigde merkt op dat er vragen te stellen zijn rond de structuur van het gebouw. De vraag wordt gesteld welke rol de brandweerdiensten hierin kunnen betekenen. Burgemeester Brouns begrijpt deze reflex en stelt ook de vraag of er niet kritischer naar leegstaande panden gekeken moet worden (cfr. Ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...). Voor de zonecommandant is het daarom ook belangrijk dat elke officier preventie-opdrachten uitvoert. Tijdens deze leermomenten wordt kennis van de bestaande gebouwen vergaard.
 • Ook wordt de vraag gesteld hoe realistisch de huidige inzetoefeningen in ijzeren containers zijn die georganiseerd worden door het PLOT. Oefeningen dienen realistische situaties te benaderen en/of dient er ruimte te zijn om ervaringen/cases te bespreken.

Bovenstaande staat los van het verdere onderzoek. Leerlessen uit dit onderzoek worden nog teruggekoppeld. Deze terugkoppeling mag ruimer gaan dan Limburg alleen.

Info m.b.t. verzekeringen

 Er wordt een toelichting voorzien aan de onderofficieren en officieren tijdens de themadagen, zodat zij vragen van medewerkers kunnen beantwoorden wanneer die er zijn.

 Na de themadagen wordt er een infomail bezorgd aan alle medewerkers ivm de specifieke dekkingen die voorzien zijn en komt er ook info op intranet.

 De zone is momenteel verzekerd bij Belfius (met ingang van 1 januari 2018) en heeft naast de wettelijk verplichte dekkingen nog een aantal bijkomende waarborgen afgesloten:

o Wettelijk: De wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen + voor contractuelen de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971

o Bijkomend: verhoogd inkomensplafond (100.000 v vrijw, 150.000 v beroeps), Hero-cover 20.000 bij een dodelijk ongeval door brandinterventie, dekking van medische kosten zonder of boven de RIZIV tussenkomst tot 5.000 euro, extra dekking van 1.000 euro voor aanpassingen woning

o Leden van BVV: bij een dodelijk ongeval vergoeding van 9.000euro + 10% per kind ten laste, bij blijvende invaliditeit >10% levenslange rente berekend op basis van invaliditeitspercentage

De aanbesteding van de verzekering en het vatsleggen van de polis dient om de 4 jaar opnieuw te gebeuren.


Beste,

Graag nodigen wij u uit voor het lokaal syndicaal overleg van onze brandweerzone Oost-Limburg, dat doorgaat op vrijdag 6 september 2019 van 13u00 tot 15u00. Dit overleg vindt plaats in de Brandweerkazerne van Genk, C-mine 50, 3600 Genk - vergaderzaal 2de verdieping .

De agenda voor dit overleg omvat volgende punten:

1. Goedkeuring en opvolging verslag

2. Bespreking ongevallen (jun-aug '19)

3. Interventies: brand Beringen 11/08

4. Personeelsbewegingen

5. Procedures najaar 2019

6. Bijlage bij arbeidsreglement: oproepbaarheidsdienst voor officieren

7. Functieprofielen administratief personeel en operationeel personeel: update (document in bijlage - de aanpassingen in gele markering)

8. Personeelsbehoefteplan: update (document in bijlage - de aanpassingen in gele markering)

9. Varia

 • vertrouwensperso(nen)(on)/FIST: opleiding, workshops
 • EVAL: stand van zaken
 • Communicatie: stand van zaken
 • personeelsdossier: stand van zaken
 • gemeentelijke dotaties: toelichting meerjarenplanning

Dag sociale partners,

In onderstaande mail bezorgde ik jullie reeds de data voor de volgende aanwervingsprocedures (brandweervrijwilliger, beroepsbrandweerman technische + administratieve dienst). Dankzij jullie oplettendheid, is mij meegedeeld dat de datums voorzien voor de aanwerving brandweervrijwilliger niet overeenkomen met de dag van de week. Mijn excuses voor eventuele verwarring! Hieronder de rechtzetting en een overzicht van alle datums. Ook de datum voor de interne procedure voor beroepbrandweerman technische dienst te post Genk is bekend en toegevoegd aan onderstaand overzicht:

1.Vrijwillig brandweerman (m/v):

Datum & tijd:

o Mondelinge proef voor kandidaten sector NO of Z

Maandag 03/06/2019

17u00 tot ... (- exacte timing afhankelijk van aantal kandidaten per sector)

o Mondelinge proef voor kandidaten sector W

Vrijdag 07/06/201917u30 tot ... (- exacte timing afhankelijk van aantal kandidaten per sector)o Mondelinge proef sector voor kandidaten NO of ZWoensdag 12/06/2019

17u00 tot ... (- exacte timing afhankelijk van aantal kandidaten per sector) Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

Locatie: nog te bepalen (afhankelijk van aantallen en sector kandidaten)

 2.Beroepsbrandweerman technische dienst (m/v):

Datum:

o Preselectie (schriftelijk + praktisch)

Woensdag 05/06/2019Exacte timing nog te bepalen

o Technische proef

Zaterdag 08/06/2019

Exacte timing nog te bepalen

o Selectiegesprek

Donderdag 13/06/2019

Exacte timing nog te bepalen Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

Locatie: nog te bepalen (afhankelijk van aantallen)

 3.Beroepsbrandweerman administratieve dienst (m/v):

o Preselectie (schriftelijk + praktisch)

Woensdag 05/06/2019

Exacte timing nog te bepalen

o Administratieve proef

Dinsdag 11/06/2019Exacte timing nog te bepalen

o SelectiegesprekMaandag 17/06/2019

Exacte timing nog te bepalen Graag 15min voor aanvang aanwezig aub

Locatie: nog te bepalen (afhankelijk van aantallen)

 4.Interne procedure beroepbrandweerman technische dienst te post Genk:

o Technische proef en selectiegesprek

Dinsdag 21/05/2019 om 14u00

Locatie: post Genk

Graag 15min voor aanvang aanwezig aub Indien gewenst kan er één afgevaardigde per representatieve vakbondsorganisatie aanwezig zijn per proef, ter observatie van het verloop.

Gelieve tijdig te laten weten welke afgevaardigde aanwezig zal zijn op welke proeven. Deze persoon/personen zal ik dan ook verder informeren ivm locatie en exacte timing.

1. Organisatie operationele ploegen post genk

In de loop van de maanden december t.e.m. februari vonden er verschillende besprekingen plaats  met de werknemersafgevaardigden en de medewerkers van post Genk, om samen te  bepalen op welke wijze de operationeel beschikbare uren en competenties het best ingezet kunnen worden in de komende jaren om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Rekening houdend met de eigenheid van de continudienst en de beschikbaarheid van operationeel inzetbare medewerkers binnen de zonale  diensten van post Genk, werden volgende zaken besproken en vastgelegd;

 • De doelstellingen van de organisatie met betrekking tot het personeel

o Een verhoogde operationele inzetbaarheid

§ 2 branden terzelfdertijd kunnen bestrijden;

§ Industriële brandbestrijding (schuim - poeder - ...);

§ GWT garanderen indien vereist;

§ Versterking leveren aan andere posten;

§ Inzet gevaarlijke stoffen;

o Operationele taken voor alle brandweermannen, ook dagdienst (min 15% - op graadsniveau)

o Back-up voor dagdienstfuncties

§ Preventie /Interventieplanning

§ Financiën / Personeel /VTO;

§ Operationeel / Dispatching;

§ Technische Dienst /Kazernering;

o De invulling van de ontbrekende wettelijke functie: preventie-adviseur II

 • De organisatie van de verschillende groepen operationele medewerkers in post Genk

o Het behoud van de 4 operationele beroepsploegen in continudienst

o Het organiseren van de  vrijwillige medewerkers in 4 ploegen, gekoppeld aan de ploegen van de continudienst

o Het opstellen van een 5de operationele beroepsploeg in dagdienst

 • De verdeling van de uren/koppen over de verschillende ploegen in post Genk

o De 4 operationele ploegen in continudienst bestaan elk uit 14 personen (ipv 15) die, rekening houdend met de
te voorziene afwezigheden (owv verlof, ziekte, opleiding...) zorgen voor een 24uurs bezetting van 10 "koppen".

o De 5de operationele ploeg bestaat uit 10 "koppen" basiskader (de huidige beroeps-personeelsleden van de dagdienst, de burger vrijwilligers , aangevuld met 3 nieuwe medewerkers) en 5 "koppen" bevelvoerder (de huidige onderofficieren van
de dagdienst, aangevuld met de officieren) die zorgen voor

§ Een 11de persoon voor de operationele continudienst, tussen 7u30 en 19u30 (aangepast uurrooster  tav het arbeidsreglement, in overleg vastgelegd rekening houdend met de noden
van de organisatie enerzijds en de bekommernissen van de medewerkers
anderzijds) , tijdens weekdagen

§ Een 12de persoon als back-up, tijdens dagdienst uren (8u-16u30), tijdens weekdagen

§ De bevelvoering van post  Houthalen-Helchteren, tijdens dagdiensturen(8u-16u30), tijdens weekdagen

§ Het verzekeren van de zonale administratieve en technische diensten incl. de wettelijke functie van
preventie-adviseur niveau II

o Voor bijkomende aanvulling van de operationele beroepsploegen tijdens de week- en weekenddagen kan zoals
steeds beroep gedaan worden op vrijwilligers en/of beroepspersoneelsleden op basis van oproepbaarheid.

o Bij structurele tekorten binnen de 5 operationele ploegen kan er, indien nodig, beroep gedaan worden op een "wachtpoel" die zal bestaan uit beroepspersoneelsleden niet van dienst (op vrijwillige basis) en/of vrijwilligers.

 • De operationele inschakeling van de 5de operationele ploeg

o Voor de 11de persoon: Volledige inschakeling in de ploeg (incl. oefeningen) met als mogelijke taken; Bijzit AP, Chauffeur TW
+ HAP, Ambulancier (indien badge - verplichting voor nieuwe medewerkers), GWT, medewerkers garage ook AL en Elevator

o Voor de 12de  persoon: Oefenen met de ploeg en inschakeling bij grotere of bijkomende interventies. In geval van ziekte 11de man automatische inschakeling in de ploeg tijdens de volledige dagdiensturen.

o Voor de bevelvoerder H-H: Routine kazerne en bevelvoering in geval van interventie

o Voor de overige aanwezige personeelsleden van de dagdienst: oproepbaarheid via beeper.

 • Planning en praktische afspraken voor de 5de operationele ploeg

o De uurroosters worden 6 maanden op voorhand ter beschikking gesteld, behalve voor de maanden juli
en augustus (volgens verlofregels).

o Bij geplande afwezigheden wisselen de medewerkers van de 5de ploeg onderling zodat de operationele inschakeling gegarandeerd blijft.

o Tijdens de zomermaanden juli en augustus

§ Komt, indien nodig, de back-up te vervallen zodat de invulling van de 11de persoon gegarandeerd blijft vanuit de 5de ploeg. Hiervoor wordt dan ook een aangepaste verlofplanning opgesteld (met inachtneming van de verlofregels).

§ Kan er een inschakeling zijn voor de back-up functie van de 5de ploeg, via de wachtpoel of van vrijwilligers op afroep, indien onvoldoende aanwezigen van de 5de ploeg.

§ Kan er een inschakeling zijn voor de bevelvoering in post Houthalen-Helchteren, via de wachtpoel of van vrijwilligers op afroep, indien onvoldoende aanwezigen van de  5de ploeg

o Bij langdurige afwezigheden owv ziekte komt de back-up te vervallen zodat de 11de persoon  gegarandeerd blijft en komt er een inschakeling vanuit de wachtpoel of van vrijwilligers op afroep, indien nodig.

o Wanneer er 11 personen of meer zijn in de continuploeg, is er geen inschakeling vanuit de 5de ploeg, maar kan er wel nog steeds mee geoefend worden.

o Bij voldoende onderofficieren in de continuploeg kan de bevelvoering van H-H ook ingevuld worden door de
continuploeg.

o Bijkomende prestaties worden toegevoegd aan de glijtijduren (open saldo tijdens het jaar, max 30u overdracht
op het einde van het jaar).

o Tijdens middagpauze (van 12u tot 13u) & avondpauze (van 17u30  tot 18u30) blijft de 11de persoon aanwezig in de kazerne. De
pauze-uren worden dan vergoed.

o Wanneer de burgers de plaats van 11de persoon invullen worden zij vergoed volgens de huidige
vakantieregeling.

o De specifieke opleidingen voor de dagdienst op dinsdagnamiddag komen te vervallen. Er wordt geoefend met de
ploegen wanneer men voor operationele inschakeling voorzien is.

o Bij specifieke noden en rond bevelvoering zullen er jaarlijks een aantal aparte oefeningen voorzien worden voor de 5de ploeg.

o Tijdens de afgesproken schoolvakanties kan de continuploeg 1 vrijwilliger inplannen om de 24uur bezetting van 10 personen te garanderen, indien vereist.

o Er worden "verlofregels" vastgelegd voor de verlofaanvragen, voor de continuploeg en de 5de ploeg, in lijn met
de vooropgestelde doelstellingen en voornoemde afspraken.

o Er wordt een kader bepaalt voor de werking en inschakeling in en vanuit de "wachtpoel"

 • Afspraken rond inwerkingtreding

o De inschakeling van het operationeel personeel in dagdienst in post Genk volgens voornoemde principes start op 01/05/2019. Er wordt met een overgangsplanning gewerkt de eerste 2 maanden.

o Wanneer er minder dan 10 koppen basiskader en/of 5 koppen middenkader zijn dan wordt de inschakeling van de 11de persoon, op de dagen die door de "niet ingevulde functie" gegarandeerd zouden moeten worden, ingevuld door vrijwilligers. Enkel indien er geen vrijwilligers beschikbaar zouden zijn wordt er beroep gedaan op de medewerkers van de 5de ploeg, om de vrije plaats alsnog vrijwillig in te vullen.

o Wanneer er minder dan 10 koppen basiskader en/of 5 koppen middenkader zijn dan komt de back-up te vervallen voor de dagen die gegarandeerd zouden moeten worden door de "niet
ingevuld functie".

De werknemersafgevaardigden stemmen in met deze werkwijzen maar vragen alvast om over een jaar
de evaluatie ervan op te nemen in de agenda van het BOC.

2. Varia

 • STAVAZA communicatie: Naast het permanent bijwerken van de  basiscommunicatie op facebook en op de website, op het intranet en via de nieuwsbrieven, via de mailings en de persoonlijke brieven en kaartjes, werden de afgelopen periode volgende zaken specifiek uitgewerkt en uitgelicht door onze communicatiedeskundige;

o FrontForce-ZoneForce en AmbuWeb: verandercommunicatie + intranetrubriek + handleidingen + FLASH nieuwsbrief

o GDPR: ondersteuning DPO (uitschrijven policy, formulieren...) + communicatie/bewustmaking

o FGA-proeven voorjaar 2019

o Verschillende preventie- en achtergrondartikels

o De aanwervingscommunicatie voor calltaker

o Crisiscommunicatie: Netwerk  D5 opgestart op 17-12-18 met (alle!) 14 gemeentes en 4 van de 5 politiezones
binnen BWOL. Volgende samenkomst in mei 2019.

o Netwerk communicatie: gezamenlijke online communicatiecampagne 'Veilig eindejaar vieren'

o Zonefeest van 1/02/2019: themafeest 'The Oscars' et huldiging 25 en 35 j. dienst

Er werd ook verder gewerkt aan een vernieuwde homepage voor de website die kortelings gepubliceerd zal worden. 

In het voorjaar 2019 zal er op gebied van communicatie vooral ingezet worden op:

o Het jaarverslag 2018: verplicht activiteitenverslag

o Het intranet 2.0: bouw nieuw intranet

o 10 jaar post Voeren + opendeur 13-15/09/19: voorbereidingen met post Voeren

o De Ondersteuning van personeelsdienst bij de aanwervingscampagnes

o Een promocampagne voor het e-loket wespenverdelging

o De verdere verandercommunicatie met betrekking tot Front Force

 • STAVAZA EVAL:

o In december 2018 hadden de wachtoversten een functioneringsgesprek met de medewerkers van hun ploeg met
als doelstelling

§ Het opvolgen van de doelstellingen vastgelegd bij het functiegesprek

§ Het opvolgen van de medische geschiktheid & de gevolgde opleidingen

§ Het bijsturen in ondersteuning/coaching waar nodig om verder naar de doelstellingen toe te werken zodat een positieve evaluatie kan worden nagestreefd

o Tijdens de maanden januari t.e.m. maart 2019 vinden de functioneringsgesprekken met de medewerkers in vast dienstverband van de dagdiensten plaats

o Tussen april en juni zal er een functioneringsstatus uitgewerkt worden voor de vrijwilligers.

 • Bijlagen AR:

o Aanvulling van bijlage XIII.3 Gebruik camera's

§ De verschillende schema's met lokalisering van de bewakingscamera's per post worden toegevoegd

o Aanpassing van bijlage XIII.1 Uurroosters

§ Het uurrooster voor het operationeel personeel in dagdienst indien
ingeschakeld in de operationele permanentie in post Genk wordt aangepast
conform de nieuwe afspraken naar 7u30 - 19u30

De werknemersafgevaardigden vragen dat ook de avondpauze opgenomen wordt in dit schema

Functioneringsgesprekken beroeps & burgers

o Doel: § Opvolggesprek ivm vastgelegde doelstellingen

§ Status opmaken en opvolging medische geschiktheid & opleidingen

§ Bijsturen in ondersteuning/coaching waar nodig


Belang tav evaluatiegesprek 2019 uitleggen