Hulpverleningszone Noord-Limburg

https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/

Zonecdt. Jan Jorissen

Gemeentes: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer

Afgevaardigden V.S.O.A Zone Noord Limburg

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Vaste Gemachtigde

peter.vandenberk2@gmail.comAgenda BOC 18/03/2024

1. Vorig verslag 20/11/2023

a. Is er info vanuit comité C omtrent de aanpassingen voor tucht

2. Voorstelling J. S., manager P&O

3. Agendapunten m.b.t. welzijn op het werk

a. Bespreking ongevallen – maandverslagen november – december – januari – februari

b. Jaaroverzicht arbeidsongevallen 2023

c. Terugkoppeling rondgangen V&G

d. SOP Bodycams

e. Visie ademluchtdragers (onder voorbehoud)

f. Terugkoppeling bevraging rond tevredenheid en welzijn

4. Agendapunten m.b.t. overige personeelsaangelegenheden

a. Aanwerving vrijwillig brandweerman

b. Overgangsprocedure van het ambulance naar het brandweerkader

c. Procedure mobiliteit vrijwillig brandweerman

d. Aanwerving jobstudenten

e. Terugkoppeling bevraging thematische verloven (info op de vergadering)

f. Bespreking eindeloopbeleid & problematiek

g. KB quick wins

5. Varia

a. Aanpassing huishoudelijk reglement

b. Brandweerorgaan en afvaardiging Bureau Vrijwilliger

c. Benefits at work

d. Vervanging A. D. C. in functie van detachering naar zone Zuid-West-Limburg


09/09/2022

VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

  • VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?
  • VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?
  • VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?
  • VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?
  • VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?

Geachte,

Zoals eerder gecommuniceerd via de overlegcomités zijn de rondgangen van de arbeidsgeneesheer binnen de hulpverleningszone dit jaar in het kader van ergonomie:

- 2017: ergonomie tijdens interventies

- 2018: beeldschermwerk De concrete planning zit als volgt uit:

· Vrijdag 06 oktober - Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg

- brandweerpost Hasselt: Aandacht voor ergonomie tijdens brandweerinterventies: inrichting van het voertuig, het gebruik van arbeidsmiddelen, de preparatie van de inzet en de opruimwerkzaamheden, omkleden, in- en uitladen, in- en uitstappen, verplaatsings- en tiltechnieken, bevrijding op hoogte, ...

· Woensdag 15 november - Brandweerzone Oost-Limburg - brandweerpost Genk: Aandacht voor ergonomie tijdens de ambulancedienst: inrichting van het voertuig, verplaatsings- en tiltechnieken, manipulaties tijdens interventies, ...·

 Woensdag 6 december - Hulpverleningszone Noord-Limburg - brandweerpost Lommel: Bezoek van de typische arbeidsposten van een kazerne (garage, werkplaats, onderhoud ademlucht, slangenwas, ...). Ergonomische observatie tijdens de oefening 'Technische Hulpverlening'. Voor de post Hasselt en Genk zal de ergonoom als observator deelnemen aan effectieve interventies. Het volledige verslag zal ter bespreking worden voorgelegd tijdens een volgend overlegcomité.