Hulpverleningszone Noord-Limburg

https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/

Zonecdt. Jan Jorissen

Gemeentes: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer

Afgevaardigden V.S.O.A Zone Noord Limburg

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Vaste Gemachtigde

peter.vandenberk2@gmail.comAgenda BOC Hulpverleningszone Noord-Limburg 10/06/2024

1. Vorig verslag 18/03/2024

a. Rechtzetting gemaild omtrent werfreserve overgangsprocedure naar het brandweerkader: enkel voor post Peer in deze ronde

b. Eindeloopbaanbeleid: spreiding leeftijd per post (zie bijlage)

c. Wedertewerkstelling om medische redenen post Pelt (verdaagd punt vorig overleg) en post Lommel

2. Agendapunten m.b.t. welzijn op het werk

a. Bespreking ongevallen – maandverslagen maart - april (reeds gemaild)

b. Varia: melding andere aanpak omtrent arbeidsongevallen zonder werkverlet en kosten

3. Agendapunten m.b.t. overige personeelsaangelegenheden

a. Vacantverklaring invulling vrijwillig ambulanciers-niet-brandweerman vanuit werfreserve

b. Vacantverklaring invulling vrijwillig brandweerman voor post Lommel en Pelt

c. Bevorderingsprocedure kapitein (vrijwilligers post Bree) en manager risicobeheersing

d. Stand van zaken dispatching

4. Varia

a. Project infosessie-introductie: betrokkenheid van het BOC

b. Stagiairs post Peer: inzet om ervaring op te bouwen

c. Richtlijnen opendeurdagen helpers

d. Fierheid nieuwe gebretteerden (proclamatie binnen HVZNL)


09/09/2022

VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

  • VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?
  • VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?
  • VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?
  • VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?
  • VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?

Geachte,

Zoals eerder gecommuniceerd via de overlegcomités zijn de rondgangen van de arbeidsgeneesheer binnen de hulpverleningszone dit jaar in het kader van ergonomie:

- 2017: ergonomie tijdens interventies

- 2018: beeldschermwerk De concrete planning zit als volgt uit:

· Vrijdag 06 oktober - Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg

- brandweerpost Hasselt: Aandacht voor ergonomie tijdens brandweerinterventies: inrichting van het voertuig, het gebruik van arbeidsmiddelen, de preparatie van de inzet en de opruimwerkzaamheden, omkleden, in- en uitladen, in- en uitstappen, verplaatsings- en tiltechnieken, bevrijding op hoogte, ...

· Woensdag 15 november - Brandweerzone Oost-Limburg - brandweerpost Genk: Aandacht voor ergonomie tijdens de ambulancedienst: inrichting van het voertuig, verplaatsings- en tiltechnieken, manipulaties tijdens interventies, ...·

 Woensdag 6 december - Hulpverleningszone Noord-Limburg - brandweerpost Lommel: Bezoek van de typische arbeidsposten van een kazerne (garage, werkplaats, onderhoud ademlucht, slangenwas, ...). Ergonomische observatie tijdens de oefening 'Technische Hulpverlening'. Voor de post Hasselt en Genk zal de ergonoom als observator deelnemen aan effectieve interventies. Het volledige verslag zal ter bespreking worden voorgelegd tijdens een volgend overlegcomité.