Brandweerzone Midwest

https://www.zonemidwest.be/brandweer/

Contact V.S.O.A.

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighters@vsoa-g2.eu

Bart Noyens 

Verantwoordelijke leider

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu 

Beste leden van het BOC,

Hulpverleningszone Midwest organiseert in het voorjaar twee procedures:

 • aanleg van een professionaliseringsreserve voor brandweermannen
 • sergeant in het vrijwilligerskader via bevordering door verhoging in graad

De schriftelijke proef voor beide procedures gaat door op zaterdagvoormiddag 16 februari 2019 om 9 uur in de brandweerkazerne van Roeselare.

De mondelinge proeven voor professionalisering gaan door op:

 • donderdag vm/nm/av 14 maart 2019
 • vrijdag nm/av 15 maart 2019
 • zaterdag vm/nm 16 maart 2019
 • zaterdag vm/nm 23 maart 2019

De mondelinge proeven voor bevordering tot sergeant gaan door op:

 • donderdag av 21 maart 2019
 • zaterdag vm/nm 23 maart 2019

De exacte tijdstippen zijn nog niet gekend. Deze zullen afhangen van het aantal kandidaten en hun beschikbaarheid. De planning wordt opgemaakt en bezorgd na het afsluiten van de kandidaturen (begin februari).

Geachte mevrouw

Geachte heer

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van het gesprek voor de selectie van een bijzondere rekenplichtige voor de hulpverleningszone Midwest.

Dit gesprek gaat door op donderdag 8 maart om 14u10 in vergaderzaal 2 van het gemeentehuis te Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4.

Beste leden van het BOC,

Wegens de interventie gevaarlijke stoffen van vorige woensdagavond is de planning van de mondelinge proeven van de bevorderingsprocedure tot adjudant als volgt gewijzigd:

ZATERDAG 18 NOVEMBER: 9 kandidaten

 • eerste voorbereiding: 08.30 uur
 • eerste gesprek:  09.00 uur
 • einde laatste gesprek: 16.15 uur

VRIJDAG 24 NOVEMBER: 2 kandidaten

 • eerste voorbereiding: 17.15 uur
 • eerste gesprek: 17.45 uur
 • einde laatste gesprek: 19.15 uur

WOENSDAG 6 DECEMBER: 8 kandidaten

 • eerste voorbereiding: 14.45 uur
 • eerste gesprek: 15.15 uur
 • einde laatste gesprek: 21.45 uur

Met vriendelijke groeten,

Beste leden van het BOC,

Het mondelinge gedeelte van de bevorderingsproef tot adjudant gaat door op:

- woensdagavond 15 november van 18.30 uur tot 22.15 uur,

- zaterdag 18 november van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur 15.45 uur

- en vrijdagavond 24 november van 18.30 uur tot 22.15 uur.

Er worden 45 minuten per persoon voorzien.

Geacht lid van het bijzonder onderhandelingscomité

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot de volgende vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité.

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 16 november 2017 om 14.00 uur in het stadhuis van Roeselare, schepenzaal, 1ste verdieping.

De dagorde vindt u in de bijlage.

Geachte,

Na de ontvangst van de kandidaturen voor de aanstelling van een nieuwe zonecommandant en het resultaat van het assessment (zie art. 4 testen) kan overgegaan worden tot de organisatie van het selectiegesprek.
Gelieve nota te nemen van de organisatie van het selectiegesprek door de selectiecommissie, op 21 april 2017 om 10.00 uur, zoals voorzien in artikel 4 van het K.B. van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de
commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie:
Art. 4. § 3. De selectiecommissie organiseert een selectiegesprek. Tijdens het gesprek wordt de geschiktheid beoordeeld aan de hand van de afstemming van het profiel van de kandidaat met het functieprofiel
opgenomen als bijlage, rekening houdend met zijn kandidatuur, met zijn managementproject en met zijn visie op het beheer van de zone rekening houdend met de bijzonderheden ervan. Voorafgaand aan het selectiegesprek moeten de kandidaten slagen voor testen gelijkwaardig aan deze die vereist zijn voor een ambtenaar van niveau A, die hun managements- en leiderschapscapaciteiten toetsen.

Het gesprek gaat door in het Streekhuis, zaal Certus, Spanjestraat 141 te Roeselare.

Examen

Beste leden van het BOC,

Ter info: de mondelinge examens voor Kapitein gaan door op 3 februari (volledige dag) en 6 februari (voormiddag) op de vijfde verdieping in het ABP.

De kandidaten hebben één uur voorbereidingstijd gevolgd door anderhalf uur examen.

3 februari - 5 personen: eerste voorbereiding start om 8 uur, eerste examen start om 9 uur.
Laatste examen eindigt om 17 uur.

6 februari - 1 persoon: voorbereiding start om 8 uur, examen start om 9 uur en eindigt om 10.30 uur.

Selectieprocedures

Beste leden van het BOC,

We willen jullie graag informeren over de examens van de selectieprocedures voor beroeps Kapitein
via aanwerving en via professionalisering.

De examens gaan door op volgende data:

1) Schriftelijk ,examen op woensdag 21 december 2016 om 19 uur in onze kantoren in het Accent
Business Park, Kwadestraat 159, 8800 Rumbeke-Roeselare.

2) Mondeling examen op vrijdag 3 februari 2017 tijdens de dag (en eventueel ook de reservedatum
maandag 6 februari 2017) op dezelfde locatie.

Comité

1. Comité voor preventie en bescherming

1.1 Maandverslagen september en oktober: mededeling ernstig arbeidsongeval post Roeselare

1.2 Jaaractieplan 2017 (voorstel)

1.3 Rondgang met arbeidsgeneesheer

2. Mededeling goedkeuring aanpassing arbeidsreglementen en personeelsplan door de zoneraad van 27
september 2016

3. Stand van zaken aanwervingen

3.1 brandweerman vrijwilliger

3.2 kapitein via professionalisering en via aanwerving

3.3 stafmedewerker VTO

4. Data BOC 2017

5. Varia

Vragen ACV Openbare Diensten

- Varia overleg BOC 20 september 2016 (verslag in bijlage)

- Opleiding beroepsmensen

- Data workshops - opleiding

- Bonnen aankoop sportkledij

- Oefen-en sporttijd in post Roeselare

- Vergoeding specialiteiten

- Toekomstvisie, extra verlof boven de 50 jaar, permanentieregeling, opleiding, sociale verloven

- Kandidaturen kandidaat-vrijwilligers

- Inzet posten en bevelvoerders

- Invulling vrijwilligers-bevelvoerders in post Roeselare

- Bereikbaarheid preventie-adviseur op 30 oktober 2016