Vlaams Brabant West


https://vlaamsbrabantwest.be/

Het grondgebied van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West omvat 33 gemeenten. Gezamenlijk vertegenwoordigd dit een bevolking van 590.000 inwoners.  Er zijn verschillende industriële risico's waaronder een aantal "Seveso" bedrijven hoge drempel. De nationale luchthaven "Brussels Airport" te Zaventem bevindt zich eveneens geheel op het grondgebied van de zone.

Gemeenten van de zone : Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

LAAN I nr 57

B-1770 LIEDEKERKE

Afgevaardigden V.S.O.A. Vlaams Brabant West

Contact verantwoordelijk voor de comité HVZ.

Bart NOYENS (Verantwoordelijke leider) 

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Eric LABOURDETTE (Verantwoordelijke leider)

firefighter@vsoa-g2.eu

Christian WALCKIERS

christian.walckiers@zvbw.be

Gerrit WYNS

 gerrit.wyns@zvbw.be

Gaëtan LACANTE

gaetan.lacante@zvbw.be

Kevin CARION

 kevin.carion@zvbw.be
Vergadering CPBW – 18 april 2024

Agenda

Goedkeuring verslag vergadering 15 februari 2024

Wijziging samenstelling werknemersafvaardigingen

Problematiek door minder aantal CPBW-vergaderingen

Arbeidsongevallen

Maandverslagen

SOR Binnenbrandbestrijding

SOR Afleg ladderwagen

SOR Tripan overnamepunt

SOR Alarmering en communicatie RAGO

BI en GF Omschakelventielen

BI en GF Laarzen voor gaspakdragers

BI en GF Dosistempometers

Besturen van MUG-voertuig

Geluidsmetingen Londerzeel

Proces Aankoop & Indienststelling

Varia 


BOC 27 maart 2024

1. Goedkeuring van het vorige verslag

2. Ondertekening intentieverklaring

Deze 'intentieverklaring' beschrijft de gezamenlijke inzet tot efficiënte samenwerking tussen enerzijds de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West en anderzijds de drie representatieve syndicale organisaties. Er werden geen verdere opmerkingen verzameld sinds het TBOC van 15 februari 2024 vanwege de vakorganisaties.

Het directieteam gebruikte alvast de na te streven doelen bij de denkoefening rond een visie en missie, als onderdeel van het verandermanagement #WEST (Möbius).

De zonecommandant stelt voor het document door te nemen en voor te leggen ter ondertekening.

3. Ontwerp personeelsreglementering: selectiereglement operationeel personeel

Het ontwerp van het selectiereglement voor het operationeel personeel (exclusief zonecommandant) wordt voorgelegd. Het werd vooraf besproken en bewerkt in het TBOC en ter nalezing en correctie voorgelegd aan Toezicht IBZ.

Het ontwerp van dit gedeelte van de personeelsreglementering wordt voorgelegd voor onderhandeling.

4. Ontwerp Huishoudelijk reglement Bureau van de Vrijwilligers

De zonecommandant legt het ontwerp van het huishoudelijk reglement van het Bureau van de Vrijwilligers voor dat de wettelijke basis voor de oprichting van het Bureau vormt. Het werd vooraf besproken en bewerkt in het TBOC en ter nalezing en correctie voorgelegd aan Toezicht IBZ. Het ontwerp van dit gedeelte van de personeelsreglementering wordt voorgelegd voor onderhandeling.

5. Ontwerp personeelsreglementering: reglement telewerk

Het ontwerp van het reglement telewerk voor de medewerkers van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West wordt voorgelegd. Het betreft een verfijning van de bestaande regeling op basis van de evaluatie van het personeel. De beleidscel en het directieteam vormden het om naar het huidig ontwerp. Het werd vooraf afgetoetst bij het TBOC en ter nalezing en correctie voorgelegd aan Toezicht IBZ.

Het ontwerp van dit gedeelte van de personeelsreglementering wordt voorgelegd voor onderhandeling.

6. Voorstel volgende vergadering:

De volgende vergadering van het BOC gaat door op donderdag 27 juni van 8u30 tot 10u30 in de raadszaal van het Zonehuis.


BOC woensdag 27 januari 2024

Agenda BOC:

1. Goedkeuring van het vorige verslag

2. Ondertekening intentieverklaring

Deze 'intentieverklaring' beschrijft de gezamenlijke inzet tot efficiënte samenwerking tussen enerzijds de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West en anderzijds de drie representatieve syndicale organisaties. Er werden geen verdere opmerkingen verzameld sinds het TBOC van 15 februari 2024 vanwege de vakorganisaties.

Het directieteam gebruikte alvast de na te streven doelen bij de denkoefening rond een visie en missie, als onderdeel van het verandermanagement.

De zonecommandant stelt voor het document door te nemen en voor te leggen ter ondertekening.

3. Ontwerp personeelsreglementering: selectiereglement operationeel personeel

Het ontwerp van het selectiereglement voor het operationeel personeel (exclusief zonecommandant) wordt voorgelegd. Het werd vooraf besproken en bewerkt in het TBOC en ter nalezing en correctie voorgelegd aan Toezicht IBZ.

Het ontwerp van dit gedeelte van de personeelsreglementering wordt voorgelegd voor onderhandeling.

4. Ontwerp Huishoudelijk reglement Bureau van de Vrijwilligers

De zonecommandant legt het ontwerp van het huishoudelijk reglement van het Bureau van de Vrijwilligers voor dat de wettelijke basis voor de oprichting van het Bureau vormt. Het werd vooraf besproken en bewerkt in het TBOC en ter nalezing en correctie voorgelegd aan Toezicht IBZ. Het ontwerp van dit gedeelte van de personeelsreglementering wordt voorgelegd voor onderhandeling.

5. Ontwerp personeelsreglementering: reglement telewerk

Het ontwerp van het reglement telewerk voor de medewerkers van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West wordt voorgelegd. Het betreft een verfijning van de bestaande regeling op basis van de evaluatie van het personeel. De beleidscel en het directieteam vormden het om naar het huidig ontwerp. Het werd vooraf afgetoetst bij het TBOC en ter nalezing en correctie voorgelegd aan Toezicht IBZ.

Het ontwerp van dit gedeelte van de personeelsreglementering wordt voorgelegd voor onderhandeling.

CPBW 15.02.2024


1 Wijziging samenstelling werkgeversafvaardiging

2 Goedkeuring verslag vergadering 16 november 2023

3 Goedkeuring verslag vergadering 28 december 2023

4 Brief FOD WASO nav bezoek op 18/12/2023

5 Arbeidsongevallen

6 Maandverslagen oktober tot december 2023

7 Interventies in gevangenis Haren

Stand van zaken. Toelichting door voorzitter.

8 Veiligheidshesjes over interventiekledij

Het federale raamcontract voor interventiekledij biedt ook veiligheidshesjes aan. Deze zijn brandwerend/brandvertragend, in tegenstelling tot onze huidige hesjes. Daardoor zijn ze ook 20% duurder dan de klassieke hesjes. Vraag is of deze hesjes idd brandvertragend moeten zijn : ze worden niet gedragen onder adembescherming of bij binnenbrandbestrijding.

9 Steekwerende vesten

Hulpverleningszones moeten aan de hand van hun regio bepalen of steekwerende vesten een nuttige investering is. Gezien in sommige regio's het aantal incidenten met agressie stijgt zal dit meer en meer in overweging worden genomen.

Steekwerende vesten in het voertuig hebben is een mogelijkheid. Het permanent dragen van deze steekwerende vesten voor DGH niet (of het moet opgelegd worden door het bestuur of de timing van het gemelde incident), wat volgens mijn inziens overkill is en het comfort om 24 uur personen in nood te helpen hindert.

10 Geluidsmetingen Londerzeel

In totaal gaat het over 32 voertuigen waarvan de sirene als hinderlijk wordt ervaren. Officier voertuigen zal dit verwerken, waarna overleg met PA over mogelijke oplossingen of maatregelen.

11 Proces Aankoop & Indienststelling

In opmaak.

12 Herplanning vergadering 16 mei 2024

Op 16 mei 2024 vindt een hele dag bijscholing plaats voor de Dir CP-Ops. Voorzitter, ondervoorzitter en coördinerend preventieadviseur dienen deze bijscholing te volgen. Bijgevolg dient een andere datum gezocht voor de CPBW-vergadering die op 16 mei voorzien was.

Ook voor het TBOC dat aansluit op het CPBW zal een andere datum moeten gezocht worden.

13 Varia


Agenda BOC 11/01/2024:


1. Goedkeuring van het vorige verslag
2. Duiding over het installeren van de 'TaskForce' (TF) OPS werking & organisatie

De zonecommandant geeft duiding bij het initiatief om een werkgroep op te richten in de schoot van de Technische Commissie: 'TF OPS werking & organisatie' ten behoeve van de evaluatie en opvolging van flankerende maatregelen en verfijning van de zonale regelgeving.

3. Kennisgeving opmerkingen kledijreglement door Toezicht

De zonecommandant bespreekt met de vakorganisaties de ontvangen opmerkingen door Toezicht (IBZ) over het kledijreglement dat tot stand kwam na overleg. De suggesties zullen worden overgenomen in de definitieve tekst die zal worden voorgelegd aan de zoneraad, mits akkoord van de vakorganisaties. (naamplaatje, wassen kledij & ceremonieel)

4. Consolideren organisatievorm voor groeitraject ZVBW (Môbius)

Aan de vakorganisaties wordt gevraagd om kennis te nemen van de verdere ontwikkeling van de organisatievorm en de presentatie in het kader van de informatievergadering voor het personeel (naamgeving van de directies, verschuivingen in bevoegdheden binnen HRM en bedrijfsvoering...). Het personeelsplan ATP wordt in die zin ook aangepast.

5. Personeelsplan ATP: wijziging functies

We verwijzen naar agendapunt 6 inzake de wijziging van functies binnen het personeelsplan van het administratief en technisch personeel ATP (excl. ProDis): verschuiving in bevoegdheden, conform de huidige organisatievorm.

6. Goedkeuring van de functiebeschrijvingen (personeelsplan ATP)

Als bijlage een tweede reeks functiebeschrijvingen op basis van het personeelsplan ATP en overeenkomstig de huidige organisatievorm. De zonecommandant vraagt de goedkeuring, om deze te kunnen laten bekrachtigen in functie van de geplande vacantverklaringen voor administratief en technisch personeel.

7. Voorstel volgende vergaderingen

De vergadering bespreekt de vergaderkalender voor het syndicale overleg van 2024. 


In de zitting van 4 december 2023 besliste het zonecollege burgemeester Irina De Knop (Lennik) aan te stellen als voorzitter van onze zone, als opvolger van burgemeester Walter Vansteenkiste (Wemmel) die ontslagnemend was. Het college stelde tevens burgemeester Willy Segers (Dilbeek) aan als eerste ondervoorzitter en burgemeester Hans Bonte (Vilvoorde) als tweede ondervoorzitter. 


In aanvulling op de besproken punten van de plenaire vergadering van 05/09/2023 met het personeel van ProDis te Asse, de bespreking van het extra agendapunt op het BOC van 07/09/2023 en de set maatregelen die door het commando al werd genomen (D0 2023.15) om de situatie op ProDis te stabiliseren, was er al beslist om een specifieke werkgroep op te richten. 

Deze werkgroep behoeft een specifieke samenstelling. Voorstel is om de vertegenwoordiging in evenwicht te houden: voor WG de zoco en de directeur operationele voorbereiding, voor de WN S., D. en R., voor de vakorganisaties G. J.van ICT wordt als technisch expert bijgevoegd.Indien dit voor iemand van jullie niet OK is, gelieve mij te contacteren.

De 'Taskforce Prodis 2.0' zal zich buigen over de organisatie en werking van de dispatching. Voorstel thema's:1. Planning & organisatie van de dienst2. Arbeidsomstandigheden3. Bevoegdheden (rollen) en taakverdeling leidinggevenden4. Leiderschap...Bedoeling is een stappenplan op te stellen, dat zal worden goedgekeurd door het zonecollege.


Ingevoegd het beknopt verslag van het 'overleg opstart werkgroepen' voor syndicaal overleg op vrijdag 25 augustus 2023.Vergaderkalender:De vergadering bespreekt de vergaderkalender, de frequentie en methodiek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen BOC (officieel overleg) en een technisch BOC (TBOC: voorbespreking en voorbereiding). Voor het BOC zijn er drie overlegmomenten vastgelegd: donderdag 7 september, dinsdag 10 oktober en donderdag 9 november. De verdere kalender dient nog te worden bepaald, maar het uitgangspunt is dat elke tweede donderdag van de maand een overleg zal worden gepland. De vergadering verduidelijkt ook dat wat betreft de te behandelen items dient rekening gehouden te worden met verschillende termijnen en dit in beide richtingen. Concreet betekent dit vooral anticiperen en voldoende op voorhand overleg opstarten om tot besluitvorming te komen: 2 maanden doorlooptijd voor de administratieve afhandeling zal geen uitzondering zijn. Voor het TBOC verkiest de vergadering om dit te laten aansluiten op het maandelijks overleg van het Comité voor bescherming en preventie op het werk (CPBW). Dit vindt nu plaats op elke derde donderdag van de maand tussen 9:00 en 11:00. Afspraak is om het TBOC in twee delen te laten aansluiten op deze vergadering. Een eerste deel tot aan de middagpauze. Een tweede deel tussen 13:00 en 15:00. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan het BOC en de zonevoorzitter.Bepalen van de agenda: Er wordt afgesproken om thematisch te werk te gaan. Op basis van de documenten die ter beschikking zijn van het zonesecretariaat zal een overzicht worden gemaakt van het werk dat op dit ogenblik op de plank ligt inzake personeelsreglementering. Voor wat betreft het arbeidsreglement worden volgende thema's aangehaald en kort besproken: kledijreglement, vormingsreglement (OPS, maar ook ATP!), alcohol en middelen, rookbeleid, privacyregeling, fysieke paraatheid, dienstregeling officieren... De vraag zal natuurlijk zijn om priors te bepalen, maar voor sommige elementen van de personeelsreglementering zijn er quick wins te behalen. De zonecommandant licht toe dat het zonecollege ingestemd heeft de hulp in te roepen van externe experten/adviseurs (juristen) om ons te assisteren en begeleiden om alle regelgeving die nog moet worden verankerd vorm te geven en ook de bestaande zonale regelgeving van bij de start van de zone te screenen, met de bedoeling alles samenhangend, logisch en correct te maken. De vergadering bespreekt de mogelijkheden om hier actief aan deel te nemen (wat absoluut de bedoeling is). Het idee is om te fungeren als leescomité of reflectiekamer. Dit wordt nog verder uitgewerkt en besproken. Er wordt nog verder nagedacht over een vernieuwde structuur in de zonale reglementering, maar dit is ondergeschikt aan de inhoudelijke behandeling van de verschillende opstaande werkpunten.Prioriteiten bepalen: Naast het werk op de planken inzake zonale reglementering, wordt ook het project Dilbeek besproken als proeftuin voor nieuwe inzichten over de werking en organisatie van het netwerk van posten. Overleg over de hervorming DGH door Volksgezondheid (en met mogelijkse impact op onze werking) wordt ook belangrijk geacht. Evenals een werkgroep of themagesprekken rond de eindeloopbaanregeling. Ondanks het feit dat alles dringend aanvoelt, is de voltallige vergadering het eens dat onze allereerste zorg nu dient naar de provinciale dispatching te gaan. Dit zal ook geagendeerd worden, zoals intussen als gevraagd door de sociale partners, op het BOC van donderdag 7 september.


VSOA vraagt om uw advies op VSOA vraagt om uw advies op officieren dienstregeling

Wachtdiensten

Tijdens de wachtdienst hebben zij de functie van wachtofficier. De diensten vangen aan om 7u of 19u en duren hetzij 12u; hetzij 24u. Zij voeren dan zowel operationele als administratieve taken uit.

Als basis wordt een jaarplanning gemaakt waarbij elke officier 24u van wacht is op elke 8e dag (=basisjaarplanning).

Lees veel meer ? Lees onze nieuwsbrieven. Onze filialen ontvangen ze per e-mail.Kiezen voor VSOA betekent...

Correct en regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuws of resultaten van onderhandelingen, uw mening geven over projecten, gratis geabonneerd zijn op nieuwsbrieven, website, enz....

Word lid van het VSOA !


VSOA vraagt om uw advies op nieuwe nota mutatieregels

Wat is muteren? Muteren is: veranderen van dienstregime en/of brandweerpost binnen onze zone. Een aanvraag tot mutatie is een verbintenis en engagement om je effectief te verplaatsen, indien de mogelijkheid bestaat. De aanvraag is dus niet vrijblijvend maar bindend.

Wie kan muteren? Personeelsleden die het aanvraagformulier via intranet hebben ingevuld.

Ieder personeelslid kan een aanvraag tot mutatie indienen, ook stagiairs. Je kan echter pas muteren wanneer je benoemd bent in je graad.

Opgelet: Wanneer je muteert binnen je huidige graad blijf je minstens ....

Lees veel meer ? Lees onze nieuwsbrieven. Onze filialen ontvangen ze per e-mail.

Kiezen voor VSOA betekent...

Correct en regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuws of resultaten van onderhandelingen, uw mening geven over projecten, gratis geabonneerd zijn op nieuwsbrieven, website, enz....

Word lid van het VSOA !


Geachte zonevoorzitter

Geachte zonecommandant

VSOA stelt vast dat dienstnota aangaande de verlofregeling die door de hulpverleningszone onder het personeel verspreid werd niet overeenstemt met wat in het arbeidsreglement opgenomen is (of onderhandeld werd). Wij verwijzen naar het arbeidsreglement zoals goedgekeurd door de zoneraad in zijn zitting van 30 september 2022 (zie bijlage) waarin geen nadere regels opgenomen werden met betrekking tot opnemen van het verlof.

VSOA herinnert eraan dat overeenkomstig Art. 2 van de wet van 1974 ot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel de vakantie- en de verlofregeling onderhandelingsmaterie betreft!

Wij verzoeken u dan ook om onmiddellijk de nodige acties te initiëren teneinde een verdere escalatie te voorkomen. VSOA eist de onmiddellijke intrekking van de dienstnota aangaande de verlofregels

Bij uitblijven van acties hieromtrent, zien wij ons genoodzaakt de hogere overheid te informeren en eventuele verdere acties te overwegen.

Eens te meer wordt door deze actie van de zonecommandant, en bij uitbreiding de brandweerzone Vlaams-Brabant West, weinig respect getoond voor de vigerende wetgeving en wordt bij wijze van spreke een middelvinger richting de vakbonden opgestoken. Laat staan dat u uw waardevolste kapitaal, het personeel, respecteert!?

Voor VSOA is de maat dan ook vol!

Hopende op een spoedig antwoord en reactie


Beste Leden van het VSOA

Er is de laatste dagen heel wat onduidelijke en soms ook foutieve communicatie verspreid met betrekking tot de onderhandelingen over het arbeidsreglement en de houding van VSOA. Met deze mail willen wij u in de eerste plaats duiding geven bij de voorlopig afwachtende houding vanuit VSOA. Ondanks de constructieve onderhandeling en een duidelijk signaal van de zonevoorzitter naar de zonecommandant willen wij toch niet hals-over-kop meegaan zonder onze leden te bevragen

 1. VSOA heeft zich officieel nog niet akkoord verklaard met het voorliggende arbeidsreglement omdat:
 • Wij niet onze mening maar die van onze leden vertegenwoordigen
 • De zoneleiding de druk op de vakbonden legt ondanks het feit dat zij voor de 4de maal hun beloften niet nakomen (zie protocol 2017 in bijlage) en dit ondanks tussenkomsten van de sociale inspectie het afwerken voor zich uit blijven schuiven
 • Het voorliggende voorstel uitgaat van een belofte dat het volledige arbeidsreglement klaar moet zijn op 31/12/2022, maar dat bij ondertekening voor akkoord er geen weg terug is, ook al is dit arbeidsreglement (en zijn ontbrekende bijlagen) niet af
 1. Wettelijk is er een onderhandelingstermijn van 30 dagen die ons tijd geeft tot 02 juli 2022. De zone verkondigt dat zij dit absoluut willen goedkeuren op het zonecollege van juni, maar op 4 juli e.k. is er nog een zoneraad waar dit perfect nog op de agenda kan geplaatst worden. Dus strooit men iedereen weer zand in de ogen en verhoogt men de druk. Men wou dit bypassen met een engagementsverklaring, maar deze is onwettelijk en houdt geen rekening met onze leden
 2. De overstap naar de 38 u week heeft een financiële impact voor ieder van jullie en wij willen zeker zijn dat jullie je hiervan bewust zijn. Bovendien zijn er nog inbreuken op artikel 5 van de arbeidstijdenwet(*), omdat niet elke post 'slechts' 38 u presteert. Ook deze moeten nog uit het arbeidsreglement geweerd worden
 3. Eigenlijk hebben we nog tijd omdat, gelet op de bepalingen van de arbeidstijdenwet (*) een wijziging in het uurrooster 3 maanden op voorhand moet gecommuniceerd worden. Wanneer de begindatum op 01 januari 2023 ligt, volstaat het dat deze pas in september gecommuniceerd wordt.

VSOA, als jullie vertegenwoordiger, wil eerst jullie mening weten alvorens wij hierover een standpunt innemen. In bijlage zenden wij alvast het voorliggende arbeidsreglement en de afgewerkte bijlagen mee, zodat jullie deze ook zelf kunnen beoordelen.

Verder vragen wij jullie om de korte enquëte in te vullen zodat wij een zicht krijgen op wat jullie willen. Pas nadien zullen wij dit standpunt kenbaar maken aan de zoneleiding.


Beste

Ter aanvulling

Ik verwijs graag naar de bijlage in de mail van 3/6/22, die een weergave is van de afspraak binnen het BOC.

De reden van de 'dringendheid' is dat het zonecollege toch een zekerheid wil dat er een akkoord is voor de invoering van het nieuwe arbeidsreglement alvorens hiervoor de nodige bijkomende personeelslede(8) aan te werven.

In het belang van de aangeworvenen leek het (ook binnen het BOC) belangrijk dat deze beslissing zo snel mogelijk genomen wordt, zodat de betrokkenen, zich kunnen voorbereiden bij hun huidige werkgever en dat ze ook effectief van start kunnen gaan op 1/9/22. Dit laat toe dat ze opgeleid kunnen worden tegen 1/1/23 (de invoering van de 38u). Dit zal enkel de werking van de ploegen ondersteunen.

In het belang van alle personeelsleden leek het (ook binnen het BOC) dat iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid heeft wat er staat te gebeuren.

Bert Heylen | MajoorZonecommandant

Geachte zonevoorzitter

VSOA wil graag antwoorden op onderhavig mailverkeer

Het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel bepaalt in artikel 25 de wettelijke termijnen waarbinnen onderhandelingen dienen afgerond te worden.

VSOA beroept zich dan ook op deze wettelijke bepalingen om een gemotiveerd standpunt over te maken aan de zone. Het moet ons in de mogelijkheid stellen om onze achterban te consulteren. Daarenboven is een intentieverklaring een loutere wederzijdse intentie die onvoldoende garanties biedt, dat heeft uw zone al meermaals bewezen... Het ontbreekt bovendien aan een PV van het BOC!

VSOA begrijpt dus niet waarom 'hoogdringendheid' ingeroepen wordt en de druk naar de vakbonden geduwd wordt wanneer zij moet vaststellen dat de overheid voor de 4de maal, ondanks tussenkomst van de sociale inspectie en verwijzende naar het protocolakkoord van 11 januari 2017 (zie bijlage) nog steeds niet voldaan heeft aan de vooropgestelde timing. Telkens weer houdt men de ezel de wortel voor!? Wat zijn de garanties dat het deze keer wel zal lopen zoals afgesproken?

Een protocol voor akkoord betekent immers dat er geen weg terug is en de bepalingen ontegenprekelijk van toepassing zijn, ongeacht of de ontbrekende artikelen al dan niet zijn afgewerkt!

Verder wil VSOA formeel reageren dat voor de tweede maal de heer Udo VLASSELAERTS deelnam aan de onderhandelingen in het bijzondere comité. Geen van de syndicale partners bevestigde dat hij deel uitmaakt van hun afvaardiging. VSOA verwijst in deze naar het KB van 28 september 1984 dat duidelijk stelt:

Art.21. § 1. Elk onderhandelingscomité alsook elke afdeling en elke onderafdeling zijn samengesteld uit:

de afvaardiging van de overheid;

de afvaardiging van iedere representatieve vakorganisatie.

...

§ 2. De afvaardiging van de overheid met inbegrip van haar voorzitter en desgevallend, ondervoorzitter(s) van het comité, van de afdeling en van de onderafdeling bestaat uit maximum: - vijftien leden in de algemene comités; - tien leden in de sectorcomités, alsook in de in artikel 17, § 2, bedoelde afdelingen en in de in artikel 17, §§ 2bis en 2ter bedoelde onderafdelingen; - zeven leden in de bijzondere comités. De leden van de afvaardiging van de overheid worden door de voorzitter van elk comité, afdeling of onderafdeling gekozen uit de personen die, uit welken hoofde ook, bevoegd zijn om de betrokken openbare overheden te verbinden. De voorzitter en de ondervoorzitter(s) van het comité, de afdeling of de onderafdeling alsook de andere leden van de afvaardiging van de overheid kunnen zich laten vervangen door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. De afvaardiging van de overheid mag zich doen vergezellen door technici.

In bijlage zenden wij ook een whatsapp fragment en een mail die wij onderschepten van dezelfde heer VLASSELAERTS, welke duidelijk de sociale verhoudingen in de zone en tussen de syndicale partners en de overheid onder druk zet. VSOA maakt zich sterk dat de betrokken persoon hier een rol opneemt als vertegenwoordiger van het personeel, eerder dan als technicus van de overheid.

.

Mogen wij u vragen met welk mandaat de heer VLASSELAERTS dan wel zetelt in het BOC? Indien dit als technicus van de overheid is, dan vragen wij met klem om bij een toekomstig BOC in de agenda te vermelden wie als technicus voor de overheid zetelt bij het betreffende agendapunt zodat hierover duidelijkheid geschapen wordt. Wij verzoeken ook om de heer VLASSELAERTS aan te manen tot sereniteit en enige discretie, teneinde de spanningen niet verder te doen escaleren.

VSOA betreurt bovendien ook dat de zonecommandant schrijft dat hij het 'jammer' vindt dat VSOA niet ingaat op een verzoek tot ondertekenen van het engagement. De zonecommandant heeft deze argwanende houding zelf gevoed door telkens opnieuw de vakbonden zand in de ogen te strooien, het protocol en de daaraan verbonden timing niet te respecteren en ondanks een tussenkomst van de sociale inspectie een onverschillige houding ten toon te spreiden.

VSOA is bereid zich constructief op te stellen om SAMEN te komen tot een deugdelijk en wettelijk correct arbeidsreglement, maar wij wensen dan ook op een correcte manier behandeld te worden door de zone.

Wij vragen dan ook formeel een reactie op bovenstaande

Bart NOYENS

Voorzitter Vlaanderen SLFP/VSOA


Geachte zonevoorzitter

Geachte zonecommandant

Wij stellen vast dat nog steeds niet al onze vertegenwoordigers een agenda, uitnodiging en/of de documentatie voor de officiële vergaderingezn ontvangen. Graag brengen wij u onze afvaardiging voor VSOA van uw hulpverleningszone in herinnering (zie tabel)

Mogen wij u verzoeken om uw secretariaat te vragen hun bestanden in deze aan te passen zodat de uitnodigingen voor de officiële vergaderingen telkens naar deze vertegenwoordigers verzonden worden opdat zij in de mogelijkheid zouden zijn om de agendapunten deugdelijk voor te bereiden

AFGEVAARDIGDEN VSOA

Eric LABOURDETTE

firefighter@vsoa-g2.eu

0475 86 75 85

Verantwoordelijk leider/voorzitter sector nationaal

Bart NOYENS

Firefighter.vl@vsoa-g2.eu

0456 30 17 61

Verantwoordelijk leider/voorzitter Vlaanderen

Geert JANSSENS

geert.janssens@zvbw.be

0475 81 96 59

Afgevaardige

Christian WALCKIERS

christian.walckiers@zvbw.be

0495 30 82 76

Afgevaardige

Geert LEMAIRE

lemairegeert@gmail.com

0485 41 93 29

Afgevaardige

Gerrit WYNS

gerrit.wyns@zvbw.be

0473 85 27 91

Afgevaardige

Het adres 'firefighter@vsoa-g2.eu geldt als het officiële correspondentieadres voor onze vakorganisatieBrussel, 26 april 2022

Geachte zonevoorzitter ,


VSOA wenst volgende punten op de agenda van het bevoegde comité te plaatsen:

 1. VSOA verzoekt de overheid om een kopie van het advies verstrekt door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer en het CPBW aangaande de ligging, indeling en uitrusting van de sociale voorzieningen (Artikel III.1-39 van de CODEX)
 2. VSOA wenst een kopie van het advies van de interne en externe dienst PBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de kleedkamers, wastafels en douches van de verschillende posten in de zone. (Zie artikel III.1-44, III.1-45, bijlage III.1-1, punten 2.3 douches van de CODEX).
 3. VSOA verzoekt om een afschrift van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de vestiaires van de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-48 van de CODEX).
 4. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de refters in gebruik in de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-58 van de CODEX).
 5. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de rustlokalen van de posten in het gebied (Artikel III.1-61 van de CODEX).
 6. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW over de ruimte toegekend voor zwangere werkneemsters in de zone (Artikel III.1-62 van de CODEX).
 7. VSOA verzoekt om een kopie van het brandpreventieverslag van de verschillende posten van de hulpverleningszone.
 8. VSOA vraagt bijkomend of:
 • De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen van alle posten zijn voorzien van veiligheidsverlichting en passende bewegwijzering door middel van pictogrammen (Artikel III.3-11).
 • Evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen er naartoe zijn voorzienl van de correcte pictogrammen (Artikel III.3-11).
 • Het evacuatieplan (en eventuele wijzigingen) voor advies aan het comité werden voorgelegd (Artikel III.3-13).
 • Bij de ingang(en) van het gebouw en op elke verdieping een evacuatieplan opgehangen werd (Artikel III.3-13).
 • Of er bij de ingang van het gebouw een interventiedossier ter beschikking gesteld wordt voor de hulpdiensten (Artikel III.3-21).
 • Of gepaste draagbare blusapparaten opgehangen/voorzien worden op zichtbare en duidelijk aangegeven plaatsen (Artikel III.3-17).
 • Controles en onderhoud van blusmiddelen wordt uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de installateur. VSOA wijst erop da in overeenstemming met de reguliere wetgeving data van de inspecties, het onderhoud en de bevindingen daarvan moeten worden bewaard en ter beschikking gesteld van het CPBW. VSOA vraagt wat de datum is van de laatste inspectie van deze brandbeveiligingsmiddelen? (Artikel III.3-22).

9. VSOA vraagt een kopie van het advies van de preventieadviseur en het CPBW inzake het interne noodplan? (Artikel III.3-23 van CODEX).

10. VSOA verzoekt om een kopie van het "brandpreventiedossier" (Artikel III.3-24).

11. VSOA verzoekt de hulpverleningszone een risicoanalyse uit te voeren m.b.t. de werk- en ruststoelen die werden aangekocht (Artikel VIII.1-3, &1 van de CODEX)

Herinnering: Art. 47 van het KB 28 september 1984: Wanneer een representatieve vakorganisatie aan de voorzitter van een overlegcomité schriftelijk vraagt een aangelegenheid betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op de dagorde te plaatsen, dient hij het comité zo spoedig mogelijk bijeen te roepen, en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de vraag.
Brussel, 13 april 2022

Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,

Bij deze bevestig ik u dat:

Bart NOYENS (Verantwoordelijke leider)                        Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Eric LABOURDETTE (Verantwoordelijke leider)              firefighter@vsoa-g2.eu

Geert JANSSENS                                                               geert.janssens@zvbw.be

Geert LEMAIRE                                                                    lemairegeert@gmail.com

Christian WALCKIERS ​                                                         christian.walckiers@zvbw.be

Gaetan LACANTE                                                                 gaetan.lacante@zvbw.be

Gerrit WYNS                                                                          gerrit.wyns@zvbw.be

De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.

Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per mail naar deze personen door te sturen.


Zone:


In kader van de evaluatiecyclus zijn er twee vrijwilligers die via de beroepsprocedure beroep aantekenen tegen hun evaluatie.


TITEL 3. - DE BEROEPSPROCEDURE


Art. 165. Het personeelslid kan binnen een termijn van tien werkdagen, vanaf de betekening van het evaluatieverslag, beroep indienen per aangetekend schrijven of via elke andere drager met

bewijskracht en vaste datum bij de evaluatiecommissie. Dit beroep heeft opschortende werking.

Art. 166. De evaluatiecommissie is paritair samengesteld met :

1° een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie van de zone;

2° de commandant en de door de raad aangeduide personeelsleden, houders van een graad die ten

minste gelijk is aan de graad van het betrokken personeelslid.

Geen enkel lid van de commissie mag de echtgenoot, de ouder of een bloedverwant tot en met de derde graad zijn van het personeelslid.

Als er niet voldoende houders zijn van een graad die ten minste gelijk is aan de graad van het

betrokken personeelslid, zetelen personeelsleden van andere hulpverleningszones, houders van de

betreffende graden, in de commissie, na aanduiding door de raad waartoe het betrokken personeelslid behoort.

De functionele meerdere, vermeld in artikel 153, mag niet zetelen in de commissie.

De commandant is voorzitter.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 167. De commissie geeft een gemotiveerd advies binnen de twee maanden volgend op het indienen van het beroep.

Binnen de twee maanden na ontvangst van het advies bevestigt de raad, op basis van dit advies, de evaluatie van de functionele meerdere of kent zij een van de andere vermeldingen vermeld in artikel 163 toe.

De beslissing van de raad die afwijkt van het advies van de commissie moet met bijzondere redenen worden omkleed.

Wanneer de commissie geen advies gegeven heeft binnen de termijn vermeld in het eerste lid, beslist de raad binnen de twee maanden volgend op het verstrijken van deze termijn.

De commandant neemt niet deel aan de beraadslagingen van de raad wanneer deze ertoe gebracht wordt om dergelijke uitspraak te doen.

Art. 168. Het personeelslid heeft toegang tot het dossier en wordt op eigen verzoek of wanneer de evaluatiecommissie dit nodig acht, gehoord. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een

persoon naar keuze. Deze persoon maakt geen deel uit van de commissie.

Indien, hoewel hij het zelf gevraagd heeft, het personeelslid of zijn verdediger, zonder geldig excuus, niet verschijnt, geeft de commissie haar advies.

Zelfs indien het personeelslid een geldig excuus kan inroepen, zodra de zaak het voorwerp van de tweede zitting uitmaakt, geeft de commissie advies.

Bovenvermelde artikels werden door door de raad gedelegeerd naar het college.
Het college heeft Kpt. Van Schepdael Hans, Kpt. Collier Pieter-Jan en mezelf aangeduid als vertegenwoordigers van de zone.
Graag vernemen we per kerende wie (1 persoon) er per syndicale organisatie zal aanwezig zijn.


De evaluatiecommissie zal samenkomen op donderdag 17 maart 2022 om 9.00 uur in het zonehuis te Liedekerke.
Beide vrijwilligers hebben uitdrukkelijk gevraagd om gehoord te worden. 

We zullen de eerste uitnodigen om 10.00 uur en de tweede om 10.45 uur.

VSOA: 

Teneinde op een objectieve wijze te kunnen oordelen hadden wij graag volgende dossierstukken:


- zoneraadbeslissing van aanstelling van deze stagiairs

- verslag functiegesprek

- verslagen functioneringsgesprek(ken)- evaluatieverslag

- het schrijven van de betrokken stagiairs ifv hun beroep

- de zoneraadbeslissing van delegatie naar het zonecollege

Met syndicale groeten

Bart Noyens

Verantwoordelijke leider 
Voorzitter regio Vlaanderen 

VSOA sector hulpverleningszones


Het VSOA vraagt advies van zijn ledden:


Voorstel dienstregeling nav invoering 38u/week

Dag

In elke post met een permanentie worden 2 dagploegen van 3 personen voorzien in shiften van 12u.

Zij worden ingepland aan een ritme van 2 dagen werken en 2 dagen vrij.
Ze worden zodanig uitgeroosterd dat ze kunnen beschikken over 6 vrije weekends per 12 weken

Hierdoor is iedereen gemiddeld 38u/week ingepland, zonder rekening te houden met verplichte opleidingen.

Zij kunnen hun verlof plannen onafhankelijk van de collega's in 24u-ploegendienst. Er kan slechts één personeelslid gelijktijdig in verlof.
Tijdens weekends kan dit enkel indien er een vervanger wordt gevonden.

Halle, Vilvoorde, Zaventem

In elke post wordt een 24u-ploegendienst voorzien bestaande uit 4 ploegen van 12 personeelsleden.

Zij worden, als basis, ingepland aan een ritme van 24u werken en 72u vrij.

Uitroostering:

 • Gedurende het ganse jaar wordt elke dag 1 personeelslid 12u uitgeroosterd tijdens de nacht (Dit betekent: 1 maal per 12 shiften van 24u)
 • Tijdens de maanden oktober tot en met mei wordt elke dag 1 personeelslid een volledige shift van 24u uitgeroosterd (Dit betekent: 1 maal per 12 shiften van 24u)

Hierdoor is iedereen gemiddeld 37,9u/week ingepland, zonder rekening te houden met de verplichte opleidingen.

Iedereen wordt gemiddeld 86,2 shiften per jaar ingepland; waarvan er gemiddeld 7,6 worden uitgeroosterd tijdens de nacht (12u).

Asse, Lennik, Londerzeel

In elke post wordt een 24u-ploegendienst voorzien bestaande uit 4 ploegen van 9 personeelsleden.

Zij worden ingepland aan een ritme van 24u werken en 72u vrij.

Uitroostering:

 • Gedurende het ganse jaar wordt elke dag 1 personeelslid 12u uitgeroosterd tijdens de nacht (Dit betekent: 1 maal per 9 shiften van 24u)
 • Tijdens de maanden november tot en met maart wordt elke dag 1 personeelslid een volledige shift van 24u uitgeroosterd (Dit betekent: 1 maal per 9 shiften van 24u)
  Dit wordt niet gedaan tijdens de herfstvakantie, de kerstvakantie en de krokusvakantie.

Hierdoor is iedereen gemiddeld 38,1u/week ingepland, zonder rekening te houden met de verplichte opleidingen.

Iedereen wordt gemiddeld 87,9 shiften per jaar ingepland; waarvan er gemiddeld 10,1 worden uitgeroosterd tijdens de nacht (12u).


Algemeen

 • Beginuur
 •     Het beginuur voor de dagdienst en ploegendienst wordt gelijk. Nog te bepalen.
 • Minimumbezettingen

                                                                      Dag                        Nacht

Halle, Vilvoorde, Zaventem                         10                             8

Asse, Lennik, Londerzeel[1]                           8                             6

Dilbeek                                                         enkel                        geen

Deze bezettingen kunnen ingevuld worden door een combinatie van ingeplande personeelsleden, wissels, vrijwilligers en beroepsleden met opt-out.

 • Maximaal aantal personeelsleden in verlof:
 • Dagdienst
 •                 1 op weekdagen (maandag tot vrijdag)
 •                  1 op weekends (zaterdag en zondag) mits een vervanger
 • Ploegendienst in Halle, Vilvoorde, Zaventem:
 •                   4 tijdens de maanden juni tot september
 •                    3 tijdens de maanden oktober tot mei
 • Ploegendienst in Asse, Lennik en Londerzeel
 •                      3 tijdens de maanden april tot oktober en tijdens de schoolvakanties (herfst, kerst en krokus)
 •                      2 tijdens de maanden november tot maart, behalve tijdens de schoolvakanties (herfst, kerst en krokus)
 •                       Aangepaste regeling dient te voorzien, zolang niet de 42 voorziene medewerkers voorzien zijn in één van deze posten.
 • Groot verlof
 •                      Verlof kan toegekend worden tot het maximum aantal. (er wordt geen rekening gehouden met ziekte, werkongeval, loopbaanonderbreking)
 •                       Dit verlof dient goedgekeurd voor 31/1 van het lopende jaar.
 •                        Dit verlof moet opgenomen worden, tenzij bij overmacht.
 • Verlof aangevraagd 16 kalenderdagen op voorhand:
 •                            Verlof kan toegekend worden tot het maximum aantal. (er wordt geen rekening gehouden met ziekte, werkongeval, loopbaanonderbreking)
 •                                        Indien toegekend na de 15de van de vorige maand en de minimumbezetting wordt door de toekenning van het verlof niet bekomen, wordt onmiddellijk een vervanger gezocht door de ploegoverste.
 • Verlof aangevraagd minder dan 16 kalenderdagen op voorhand:
 •                                       Verlof kan enkel toegekend worden tot het maximum aantal, indien is voldaan aan de minimumbezetting.
 •                                        Hierbij mag gebruik gemaakt worden van een vervanger.
 •                                        Deze vervanger is gekend bij de goedkeuring.
 • Op de 15de van de maand, worden voor de volgende maand reeds vervangers ingepland tot de minimumbezetting.
 •                                         Dit gebeurt op basis van de dan gekende afwezigheden in de betrokken maand.
 • Vervangers:
 •                                        Vrijwilligers en beroepsleden vrij van dienst.
 •                                        Zij moeten rekening houden met de arbeidstijdenregels (max 60u in een week; 12u rust na een prestaties van 12u of langer)
 •                                         Zij geven hun beschikbaarheden op
 •                                         Polyvalentie van de vervanger is een pluspunt
 • Uitgeroosterde diensten kunnen steeds onderling omgewisseld.
 • Wissels met andere ploegen zijn steeds mogelijk.

[1] Lennik en Londerzeel pas indien alle 42 personeelsleden voorzien zijn.


Geachte,

Het VSOA stelt vast dat enkel de leden van de VSOA-afvaardiging binnen de zone worden opgeroepen maar dat geen enkele oproeping naar de vakorganisatie zelf wordt toegezonden, in tegenstelling tot wat in het koninklijk besluit van 28 september 1984 wordt vereist.

Het niet-naleven van die formele regels is van aard om afbreuk te doen aan het uitoefenen van de syndicale rechten. ​

Voor alle zekerheid herhaalt het VSOA het adres van VSOA groep FGGA waarnaar de oproepingen kunnen toegezonden worden: Boudewijnlaan 20-21 in 1000 Brussel.

Mailadres: firefighter@vsoa-g2.eu

Het VSOA verzoekt aldus dat de oproepingen met betrekking op syndicale prerogatieven naar volgende mailadressen worden gestuurd:

firefighter@vsoa-g2.eu

dominiek.peeters1@telenet.be

christian.walckiers@zvbw.be

geert.janssens@zvbw.be​Geachte dames en heer, 

Mag ik aub DRINGEND jullie raad bij het volgende : Onze collega's van een volledige ploeg in Halle, zijn omwille van 2 positieve testresultaten COVID 19, en door contactracing gemeld dat zij in quarantaine moeten gaan. Nu meld onze directeur personeel, dat dit niet van tel is voor de brandweer en zij toch MOETEN komen werken.Klopt dit, of maakt het virus geen onderscheid tussen hulpverleners en zorgverleners en anderen?Volgens de website van sciensano zouden zorgverleners inderdaad zelfs na contact met hoogrisico, INDIEN ze de nodige PBM's droegen, niet in quarantaine.Hierbij 2 vragen :

 1. Er is echt wel groot verschil tussen de PBM's op de covid afdelingen en onze ambulanciers, waarbij onze mensen op voorhand bijna NOOIT weten of het al dan niet COVID betreft, enkel een vermoeden. Onze PBM's zijn naast handschoenen en een wegwerpoverall en een chirurgisch mondmasker : geen.
 2. Graag duidelijkheid inzake brandweerpersoneel, zijn wij nu wel of niet zorgverleners, of zijn dit enkel de brandweermannen die ook ambulanciers zijn en de ambulanciers niet brandweerman of ook de brandweermannen die geen ambulancier zijn, of geen van ons allemaal ?

Graag ook duidelijkheid inzake opleidingen (intern en extern), oefeningen.De regering stelt dat ALLE niet noodzakelijke contacten maximaal moeten vermeden worden (daarom zijn de cafés en restaurants moeten sluiten, niet omdat ze broeihaarden zijn). Behalve SIAMU en PAULO zijn er nog geen andere opleidingscentra gesloten, en gaan opleidingen gewoon door. 

Zelfs de warme praktijkopleidingen, waarbij veelal verkeerdelijk wordt aangenomen dat men dan persluchtmaskers draagt, dit is een foute insteek want de uitgeademde lucht is dus absoluut niet gefilterd en bij besmet persoon zal dus verspreiding mogelijk zijn. Theoretische opleidingen moeten kunnen via teleconference.Graag dus duidelijke info, mogen opleidingen enof oefeningen nog doorgaan of niet niet, worden de BWscholen hiervan op de hoogte gebracht ? Gaat dit via KCCE ? 

Tgv de nieuwe maatregelen, nogmaals een warme oproep om uitstel te voorzien voor de nieuwe competentieproeven (FGA) voor ooff en off vanaf 1 januari 2021, tot er een vaccin is uitgedeeld. Velen komen in de problemen om nog mee te doen met bevorderingsproeven voor einde dit jaar, omdat de cursussen zijn opgeschort geweest in voorjaar. 

Alvast dank voor uw reactie. 

  Dominiek Peeters

 VSOA


Geachte dames en heren van het zonecollege,

Gezien onderstaande mail, en tevens de "angstaanjagende en dramatische Corona-cijfers", vraagt VSOA de agendapunten in bijlage op te nemen voor het eerstvolgende BOC.

Wij vragen per direct een overleg (kan ook via google meet) inzake minimaal de eerste 3 punten die wij in bijlage hebben opgelijst, dit omdat onze organisatie zorgverleners van de eerste lijn inzet, en de werkgever alles moet doen om alle mogelijke risico's weg te nemen of maximaal te beperken : (wij hernemen ze hieronder)

1. VSOA vraagt dringend duidelijkheid omtrent het BCP met de bemerkingen van ACV en VSOA in verwerkt. Wij wensen vooraf duidelijke afspraken inzake het tekort aan uren door uitroostering, indien opnieuw BCP wordt ingevoerd, ook afspraken omtrent overzetten verlof en recuperatie-uren naar 2021.

2. VSOA vraagt om per direct intreding van TELEWERKEN voor administratief personeel, voor ALLE administratieven, ongeacht of de directeur dit zelf wil of niet, conform de richtlijnen van de federale overheid. Welk kan gesteld worden dat er dagelijks bvb tussen 11u en 12u VERPLICHT vergadering (uitgezonderd wie ziekteattest heeft of in verlof is) is per dienst (of overkoepelende diensten) via google meet.

3. VSOA vraagt onderhandeling omtrent de ONTBREKENDE richtlijnen inzake quarantaine, en die nu "op puur toeval" worden genomen. Wij krijgen meldingen dat de personeelsdienst niet weet wat er dient te gebeuren dat de directeur personeel "cavalier seule" speelt, en zelfs vragen stelt aan een werkgever van een vrijwilliger die in thuissituatie gezinsleden heeft die positief resultaat hebben inzake COVID-19. Wij krijgen ook meldingen dan personeel dat verplicht naar huis wordt gestuurd, tenzij er dan onder minimumbezetting komt dan mag men niet naar huis maar moet iedereen constant mondmaskers dragen. Dit kan voor VSOA absoluut niet. Vooral omdat we dit vorig BOC om duidelijkheid hebben gevraagd, men ging dit zeker niet doen in onze zone want dan kan men alle ambulanciers naar huis sturen, en nu gebeurt het dus wel zonder enige afspraak/overleg/akkoord !!!

Inzake punt 3 hierboven verwijzen wij naar vorig BOC, waarin we dit duidelijk hebben aangekaart, dit is summier opgenomen in het verslag onder punt 10 (zie bijlage 2).

Ook graag standpunten/reacties op onze mails inzake CPBW van 15/10/2020 aub, wij vragen een mogelijkheid om dit via google meet te organiseren.

Graag dringend uw standpunt/reactie in deze aub., waarbij wij overtuigd zijn dat u uiteraard als werkgever uw verantwoordelijkheid neemt en met ons deze crisis zal bestrijden.


Geachte, 

Wij betreuren het feit dat er nog altijd geen verslag van de vorige vergadering is doorgestuurd, dit kan echt niet, MOET binnen de 15 dagen na de vergadering worden doorgestuurd. In bijlage onze agendapunten voor VSOA, ons lijkt het onmogelijk om alles te onderhandelen/overleggen in 2u tijd.

Wij verwijzen ook naar gevraagde agendapunten in het verleden die nog steeds niet of onvoldoende zijn overlegd/onderhandeld en dus (nog) niet zijn afgehandeld. (zie bvb bijlage agendapunten voor CPBW 27/2/2019). 

Wij zijn tevens vragende partij dat vergaderingen bij voorkeur doorgaan via Google Meet, ipv fysieke aanwezigheid, ongeacht de mogelijke afstandsmaatregelen.  Wij gaan er tevens van uit dat wij als CPBW, de verantwoordelijkheid hebben de werkgever te wijzen op de alarmerende situatie en de federale maatregelen, zoals telewerken, schorsen van opleidingen/oefeningen, vergaderingen via Google Meet, ... strikt na te leven, ongeacht de zogezegde mogelijkheden van afstand bewaren, en ontsmettingsmogelijkheden (dit zonder de mogelijkheid aan een leidinggevende om te oordelen dat dit niet zou kunnen voor diens afdeling/dienst) Bij deze dienen wij u te melden dat voor VSOA onze vraag blijft bestaan, omdat al onze leden de overgang naar de referentieperiode van 4 maanden wil gaan maar de meerderheid van ONZE leden wenst zoals eerder aangegeven dit te doen met de verschoven referentieperiodes. (zie mail van D. Keymolen op 23/9 om 07u30)

Na de mail van ZVBW gisteren op 1/10 hebben wij opnieuw onze leden bevraagt, en voor VSOA hebben wij mandaat om over te gaan naar referentieperiodes van 4 maanden, waarbij deze 1 maand later aanvangen en eindigen dan die van het operationeel personeel.

De wetgeving arbeidstijd van 2000 voor openbare diensten laat dit toe, daar waar dit niet kan voor het oeprationeel personeel gezien deze referentieperiodes van 4 maanden specifiek vastliggen in de arbeidstijdwet voor het operationeel beroepspersoneel van de hulpverleningszones van 19/4/2014.

Als men dan toch gelijkheid wil met operationeel personeel vragen wij voor het administratief personeel ook :

dus ook +50 en -50 wat recuperatie-uren betreft; ook operationaliteitspremie; ook jaarlijkse loonschaalstap en 4 à 5 jaarlijkse loonschaalsprong; eindeloopbaan en VVP; 24u-shiften; ...

ALS de zone vasthoudt aan de referentieperiodes van operationeel personeel, en indien geen consensus bij de vakorganisaties en dan behoud van maandelijkse afrekening van de recuperatie-uren, is dit ook niet gelijk aan het operationeel personeel.

VSOA kan met het laatste voorstel dus NIET AKKOORD gaan, en blijft achter hun eerder geformuleerd voorstel staan :

AKKOORD met Behoud voorstel : rekenen per (verschoven) referentieperiode (1/2 - 31/5 || 1/6 - 30/9 || 1/10 - 31/1)


Weer een overwinning voor VSOA Hulpverleningszones in ZVBW, met name vernietiging door Binnenlands Bestuur - Provinciegouverneur, inzake GSM-Policy.

Op basis van onze klacht, is dit besluit van de zone vernietigd, wegens niet correct toepassen van het syndicaal overleg !

Zie bijlage ("vernietiging GSM-policy door gouverneur") schrijven van de provinciegouverneur wat betreft vernietiging.

Dit wordt vandaag nog aan onze collega's - leden - officieren overgemaakt